Weber serporoc

P-märkt Serporoc är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad. Räkna ut materialåtgången för Serporoc och Serporoc MKfasadsystem. Skriv in önskad netto kvm i rutan. Ett unikt koncept med mer än års erfarenhet och miljontals mfasader.

För regelstomme med invändig ångbroms kontaktas Weber.

Webers beprövade Serporoc Premium är nu P-märkt enligt certifieringsregel 0Byggsystem för ytterväggar och fasader. Godkännandebeviset är märkt med. SerpoRoc -eristerappaus on paksurappaus-eristejärjestelmä, jossa eristeenä käytetään mineraalivillaa, rappaus on kuumasinkityllä teräsverkolla lujitettu . Renovering av ett flerbostadshus där fasaderna tidigare varit mexitegel.

Sockel våning putsad med Weber EF . Måste vi följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd? Det är ju ingen lag, eller? Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en .

Weber tar ansvaret för fasader renoverade med Serporoc. Serporoc är det första tjockputssystemet som certifierats och godkänts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förbättrade kontrollprogram . Weber först på marknaden med 10-årigt funktionsansvar för deras P- märkta fasadsystem Serporoc. Nu utökar de ansvaret till att även . Weber Serporoc Prefab- prefabricerade betongväggar för enklare . Malmö – Tilläggsisolering med en putsadfasad system Serporoc.

Som ett led i arbetet med hållbart byggande tar nu Weber , tillsammans med försäkringsbolaget Lloyd´s,. Weber har fyra olika P-märkta Serporoc fasadsystem. Lågenerighus karaktäriseras av gedigna materialval samt miljövänlig byggteknik. The multi-family house, BRF Utsikten, in Borås was the first building with certified facades with Serporoc – Saint-Gobain Weber’s p-labeled facade system. Weber SERPO Facadsystem.

Serpomin EF, Serporoc og Serposol EF. Fasadentreprenör: Mälardalens. Fremtidens facade er pudset og baseret på.