Vad väger en kubik asfalt

Svar på allt (år sedan). Ronald Hedblad vid Komvux på Gotland har tittat på en produktlista för en leverantör av grus och sand. Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Recycling i kubikmeter och i ton. Räknat i vikt innehåller asfalt cirka bindemedel, resten är sten.

Säg att m3s färsk flis från stamved av gran väger 3kg så består.

Hur får jag reda på formeln för asfalt tonnage? Hur-far-jag-reda-pa-formeln-for-asfalt-tonnage. Bestämmande av antalet kubikmeter eller volymen av asfalt du behöver är en enkel beräkning. Vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt.

Vi ytbelägger allt från mindre infarter och gårdar till större landsvägar. Säsongen sträcker sig från maj till november. Halkbekämpning, avsandning asfalt m.

Fri från radon (ej blåbetong). Ren, ej förorenad av PAH. Många undrar varför det ofta är så dyrt att asfaltera, och varför man kan få så varierande asfalt pris på . Då lägger man ofta asfalt som underlag för gatstenen. Oavsett vad som ska anläggas så levererar vi snabbt och professionellt till rätt pris och på angiven plats.

Asfalt pris – Vad kostar asfaltering? Vi utför både asfalt – och grustransporter. Håller som bäst på med mitt garage. Har beställt och fått levererat stora högar med fyll.

Bil och släp) Nu funderar jag på hur mycket mer jag . Materialet krossas sedan ned till 0-20mm. Beräkna hur mycket grus och sten det går åt både i volym och vikt. Betong motsvarande 1olympiska simbassänger användes. Vi kontrollerade betongen i ett speciellt laboratorium för.

Hojen är på 5kubik och väger 1kg.

Där erfordras avsevärt högre tryck än vad som anges för att man skall få bra hållbarhet.