Underhålla grusväg

Den bästa tidpunkten för underhåll av grusvägar är på våren när vinterväghållningen är avslutad och tjälen har gått ur jorden. Hur hårt en väg slits beror på hur många som trafikerar. En grusväg kan behöva grusas om av flera anledningar.

De vanligaste är att tjockleken på slitlagret har blivit otillräcklig eller att slitlagret har fått fel . Oavsett om det är hemmavid eller kanske för sommarstugan som . Ingen grusväg är bra och håller om det inte är en riktig grund.

På vilket sätt reparerar man bäst en grusväg med hålor för att bli kvitt. Torpet ligger en bit in i skogen i änden på en liten grusväg. Grusvägar skötseltips – bibehålla och återställa vägens egenskaper.

Den är i många fall mest ekonomisk och enklast att underhålla och, sett ur mångas . För att uppnå en bra grusväg under sommaren bör den underhållas direkt efter att tjälen har gått . Denna rapport behandlar drift och underhåll av grusvägar huvudsakligen med inriktning mot grusslitlagret under barmarksperioden. I Sverige och de nordiska . English title: Operation and . Genom kunskap om bland annat vägens konstruktion, nedbrytning .

Drift och underhåll av grusvägar är i många fall ett komplicerat arbete. Vi sköter om grusvägar åt Trafikverket, kommuner och enskilda vägar. Genom underhåll av grusvägar säkerställs framkomligheten i vägnätet.

Framkomligheten beskrivs med hjälp av utsatthet för viktbegränsningar som påverkas av . Grusväg är en väg som saknar asfalt eller annan form av permanent beläggning såsom betong. Underhåll av grusvägar teknisk. Den är istället belagd med grus, vilket ger godtagbart väggrepp, . Varför skall jag kunna något om underhåll av min grusväg ? För att tidigt se vad som behöver göras med grusvägen och därmed spara pengar . Vid hyvling ska vägbanans jämnhet återställas, samtidigt som materialet blandas om för att få rätt egenskaper.

Det sker genom att man korrigerar tvärfallet . Vi jobbar ständigt med att underhålla grusvägarna i kommunen. Den här årstiden med växlande temperaturer och .