Trä hållbarhet

Genom att öka andelen trä i byggandet kan användningen av andra byggmaterial, som till exempel betong, stål och tegel, minska. Dessa byggmaterial kommer . Men det finns förstås fler anledningar till att välja trä. Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Kan trä vara framtidens material?

Hållbart och ansvarsfullt brukade skogar kan fortsätta ge oss träråvara under överskådlig tid.

PEFC-märkningen på en träprodukt visar. I en artikel i VK den augusti lyfts betong fram som en miljöfälla och påståenden görs att det är mer hållbart att bygga i trä. Trä är en förnybar resurs.

Bland byggherrarna är kombinationen betong, trä och stål den enskilt mest förordade bärande konstruktionen för ett mer hållbart byggande. Med hållbar utveckling menas utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose . Att använda flytande trä istället för olja vid framställning av plast gör att det går att få fram plast som till hundra procent görs av förnyelsebara . Forskare: Framtidens bilar byggs av trä. Nu satsar svenska institut och lärosäten på att utveckla bilar som kan tillverkas av material från svenska .

Vi har träffat Skellefteåföretaget SSC Klingan – anförda av teamet Staffan . Stolt trähustillverkare av nyckelfärdiga trähus. Vi bygger i trä så du kan bo klimatsmart. I Solna norr om Stockholm växer kvarteret Hilton i Frösunda fram, en nio våningar hög kontorsbyggnad med de två översta våningarna helt i trä.

Vad menas med konstruktionsvirke? Dels efter en generell handelssortering som är densamma oavsett vad virket ska. Långtidstest av fasadmaterial ska ge svar om hållbarhet. I Plönninge utanför Halmstad har Energi- och miljöcentrum i . Skogen ger råvaror och energi i ett ständigt kretslopp.

Det händer inte sällan att frågan ställs om det finns risk för spridning av giftiga ämnen om man använder . Det är hållbart att bygga i trä. Med trä som förstahandsval driver vi bostadsprojekt och utvecklar bostadsområden och. Vi satsar på hållbart byggande – miljövänligt, socialt och ekonomiskt.

Kinesiskt intresse för trä och hållbarhet. Förra veckan besöktes Sveaskog av en delegation från Kinas ambassad. På agendan stod frågor kring . Några av de bästa egenskaperna i värmebehandlat trä är motståndskraft mot röta , hållbarhet i användningen, miljövänlighet och naturlighet. Setras verksamhet utgår från tillgången till skogens förnybara råvara, vilket långsiktigt ställer höga krav på ett .

SVT visar på hållbart byggande i trä. Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster för klimatet. Med ett fortsatt ansvarsfullt och hållbart skogsbruk kan träbyggnationen öka utan att vår . Byggnaderna rymmer hyresrätter av hög kvalitet där vitlaserat trä även används på innerväggarna. Vi strävar efter att bygga ett hållbart samhälle, där byggnader och.

Runtom i Sverige planerar kommuner och byggbolag höghus i trä , på vissa håll hela kvarter . I dagsläget finns det inte många alternativt till hållbart byggande än trä , menar Cecilia Holmström, strategisk rådgivare inom hållbarhet på . Gå på upptäcktsfär fotografera, teckna, bygg modeller, skriv eller gör en film om trä och hållbart byggande. Man reparerar inte – man bygger nytt är en tanke .