Takmassa plåttak

Det övre lagret takmassa stryks ut med långa borsttag så att ytan blir så slät som möjligt. Sidorna och fronten på . Tjena Kanske finns nån takmassa som går att applicera även på så branta tak? Armeringsmatta blir det ett komplett . Bitumenbasera glasfiberarmerad takmassa för läggning av fogfria tätskikt.

Till renovering av papp- och plåttak.

Teknisk information: Diffusions . Behöver du reparera takpapp, asfaltsytor, betong eller skarvklistra eller täta röranslutningar eller sprickor i betong och murverk? Underhåll ditt papptak regelbundet så håller det längre. Kall massa som inte behöver värmas.

Behandling av plåttak. Speciellt utvecklad för reparation av läckande papp- och plåttak som är utsatta för hårda väderförhållanden och . Tak- och fasadmaterial väljs eller anpassas efter behov från ledande leverantörer. Vi väljer alltid det målningssystem som passar bäst för varje enskilt plåttak.

Takmassa , baserad på fiberarmerad bitumen.

Gummiasfaltmassa avsedd för underhåll av papp- och plåttak. Coro-Flex ger varaktigt skydd åt plåttak , plåtfasader plåtinklädda skorstenar, . Löst sittande färg och rostfläckar skrapas bort med stålborste. Mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

Tätningsmassa Nsp 310mm M31. Plåt rostar i kontakt med fukt och ett tak är extremt utsatt för väder och vind. Vad är idag rimliga avvägningar mellan . Och glömt inte att kolla skarvarna noga och komplettera med takmassa efter några år. Shingel: består av formskurna, självhäftande glasfiberplattor som är . Hur lagar man ett läckande plåttak ? Kan jag lägga ytpapp på mitt läckande plåttak ? Kan man använda takmassa på shingel? Aven avsedd för klistring av glasfiberväv vid tätning av läckande papptak.

Cw Lundbergs Snörasskydd Durk Cwl Prof.