Sviktande golv krypgrund

Vid skadebesiktningen kontrollerades bland annat husets krypgrund. Utrymmet i krypgrunden var väldigt varierat där man i vissa delar enkelt kunde krypa runt, . Bilder på torpargrund som konverterats till krypgrund. Torpargrundens översta golv som är uppsågat.

Det vi fann vid uppsågning av golvet var snarare golv på . Jag som snickare har varit med om sviktande golv många gånger.

Gamla golv brukar tåla minst lika mycket som moderna. Knarrande golv , krypgrund , bättre efter avfuktare? Staga upp svajjigt golv och fylla på spån. Stötta sviktande golv med stålbalk ? Fråga från Karin från Stockholm. Vi bor i en 70-tals villa med plan som vi håller på och renoverar.

Han tog bort lite golv och sa att det var lokalt och att rötan inte hade gått. Sedan säger byggfirman att de inte kan lägga något golv , för att . Med krypgrund avses ett grundläggningssätt där huset vilar på låga.

Undvik täta golvskikt, exempelvis plastbehandling eller golv med. Hur pass mycket jobb är det att förstärka ett golv för att klara av ett 700. Nu bor han i Stavby, ”nästan vid bussolyckan”, i ett 20-talshus med krypgrund , sättningsskador och en hussvampskada som han inte upptäckte . Om golvbjälkar är angripna öppnar sig en spricka mellan golv och sockel:. Det kan bero på att ännu oupptäckta skador i vägg eller golv har gett sättningar.

Inspektera dina golv med jämna mellanrum. Om plastmattan eller färg har släppt kan det finnas fuktskador. Om du har trägolv eller parkettgolv . Man kan lägga golv på underlag så som PVC, linoleum, klinker och trä, om man vet att.

Fuktspärra även bjälklag över ventilerad krypgrund och lättbetongbjälklag. På sviktande underlag så till exempel linoleum, ska lumppapp användas. Kalla golv i äldre hus med torpargrund beror ofta på att fyllningen under golvet har sjunkit ihop. Det kan även orsakas av att stengrunden har satt sig så att kall . Ett typiskt exempel på hur man INTE ska göra med en torpargrund. Stänga in golv med täta material, som plast.

Synd att ni råkade ut för det. Golv som ska förses med kakel, klinker, natursten och liknande ytskikt måste förstärkas för att bli tillräckligt stabila. Det motsatta kan leda till .