Stödmur slänt

Du kan resa en mur överallt där du vill undvika att marken rör sig. Men det är viktigt att muren utförs på rätt sätt för att tåla trycket. Det är inte alltid en stödmur behövs och alternativet är att göra en slänt.

Vid mindre lutningar än 1:kan man göra med växtslänter – med en . Går du i tankar på att bygga en stödmur på tomten? Har du kanske en trädgård med mindre eller större nivåskillnader som behöver jämnas ut?

På vår tomt hade vi tidigare en cirka meter lång slänt. Det var svårt att hitta på något bra sätt att hålla den i ordning. Så bygger du en stödmur. I en slänt måste man ofta bygga stödmurar för att kunna anlägga rabatter.

Det underlättar för växterna att få rotfäste . En vackert murad mur omvandlar Er trädgård på ett ögonblick. Keystone-murar förvandlar du smidigt en trist slänt till en användbar yta med . Muren kan också öppna upp och skapa möjligheter på svårtillgängliga tomter, genom till exempel terrasseringar och planteringar som ger liv åt en slänt , samt . Vårens stora projekt var byggande av stödmur !

Med hjälp av en fantastiskt duktig Peter från Trädgårdsmästarna i Järfälla fick vi äntligen en . Genom att bygga en stödmur i slänten är det lättare att utnyttja. När man bygger trädgårdsmurar i en slänt är förarbetet viktigt för att den ska . Branta slänter tillåter att marken utnyttjas maximalt utan att landskapets utseende påverkas nämnvärt och de är ett bra och billigt alternativ till stödmurar. Det har blivit en tvistefråga mellan en fastighetsägare i Björnänge och Åre kommuns byggkontor. Stödmur eller slänt , vilket är det? Låga murar ut mot gatan blir en allt vanligare syn i villaområden.

Många bygger hellre en stabil mur än planterar en häck som måste ansas två . Bygg en mur av natursten i trädgården. Tips om hur du ska göra och vad du bör tänka på när du ska bygga en mur av sten. Vi tänkte bygga en stödmur bredvid trädgårdsgången och höja rabatten i stället för den sluttande rabatt vi har nu. Såg för ett tag sen en snutt av . Det är egentligen bara en sak som är svår när man bygger en stödmur Det är att skapa rätt lutning i förhållande till marktrycket.

För med felaktig lutning får muren. Bygga en stödmur och kanske ett staket uppe vid gräsgränsen. Fixa en slänt och ha ett stajet där uppe vid gräsgränsen.

Frågan är om vi skall ta bort hela . Anledningen till att man använder en stödmur i en slänt är för att minska lutningen.