Smältugn synonym

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till vanna. Du sökte på ordet smältugn. Vi hittade synonymer för ordet smältugn som du kan använda i korsordet. Synonym til smältugn på bokstäver.

Alla ord är sorterade i bokstavsordning.

DbLex synonymlexikon är anpassat för korsordslösning. Oftast kan det vara svårt att hitta synonymer till ord. Relaterade ord och synonymer : 1: hytta , masugn, mulltimmerhytta, schaktugn, ugn.

Läs upp uttal Mer information på macmillan. Smältugn där järnmalm, koks och slaggbildare smälts ned för att skapa råjärn. Hitta synonymer till fler ord gratis i synonymordboken.

Offisinet eller publikumsrommet på de gamle apotekene, . Så detta är hur du kan säga smältugn i engelska.

Betydelse, synonymer och översättningar finns. Toppen av berget kokade och pyrde likt en jättelik smältugn. Exempel på hur man använder ordet jättelike i en mening. Found synonyms in groups. Kälke och släde är synonymer med varandra.

Swedish related words for påfylla. English dictionary definition of furnace. An enclosure in which energy in a . USA blivit som ” smältugn ” av oli- ka filosofier, kulturer. Då såg han rök stiga upp från landet, som röken från en smältugn.

När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan . SMÄRTA (verb), Job 16:3. Learn about words similar to Glasbruk including synonyms , inflections and. De synonymer som dessutom används, nämligen semeion, tecken, undertecken . Han skall såsom hyttmästare bygga en smältugn i Adolf-.