Sargbräddavlopp

Avleder vatten genom byggnadens fasad till utvändig takavvattning. Sargbräddavlopp avsett att avleda vatten genom byggnadens fasad till utvändig takavvattning. Ger indikation på igensatta . Samtliga brunnar och sargbräddavlopp är tillverkade i. Takbrunnar och bräddavlopp. Rostfria takbrunnar för avvattning av tak till invändigt avlopp samt såväl sargbräddavlopp och bräddavlopp.

Tätskiktsgarantier avråder från försänkta takbrunnar och bräddavlopp. Svensktillverkade takprodukter. Plåttjocklek i rör 8mm, platta 6mm. Stosar för bitumentätskikt.

Ukastare tillämpas vid fall där utvändig avvattning sker på ett tak med sarg. Har dock upptäckt ett fel som än inte gett några problem, nämligen att i sargbräddavloppet har han bara svetsat in pappen i det gamla avloppet . Kan även levereras med runt utlopp samt som utkastare . Erbjuds både i utförande som passar till . Insticksbrunnen ansluts direkt i den befintliga takbrunnen, val av storlek görs utifrån diametern på det befintliga tappstycket. Alla skarvar ska vara svetsade. Brunnsflänsar ska vara perforerade. Det finns inga krav men teoretiskt sett så bör man ha ett breddavlopp per brunn och undvik i största möjliga mån sargbräddavlopp.

Ovanför hinder bredare än m ska vattenavledande uppbyggnad utföras. Bräddavlopp ska finnas i . Byglar ø10s200-N 330×230. Vi marknadsför även takbrunnar . Kontakta oss för mer information.

Produkt Produkt Tappstyckets Tappstyckets Antal nr utv.