Rei 90 vägg

Brandklass REI , Lägenhetavskiljande. Speciella krav gäller för väggar med dörr. Exempel: En vägg ska bära sin last i minuter. Detta kan innebära att väggen måste förstärkas för att . Norgips Normal skiva, Min mm trästomme, dB vägg : mm.

Vid samma tjocklek skyddar väggar av lättbetong mot brand och värme betydligt.

I byggnad med -våningar gäller Rför vertikala bärverk medan bjälklag,. Nyckelord: Bran brandmotstån brandklass, brandkrav trästomme, vägg ,. En sandwichpanel från Lindab som är godkänd EI -M. Att brandsäkra väggar byggs med obrännbara mineralullselement vet de flesta – men att klara kraven . Bärande vägg i Miljöklass Moch Menligt StBK-N4.

Brand- och ljudklassning för icke bärande väggar se översikt. Gyproc DUROnomic, väggar uppbyggda av förstärkningsreglar av stål med. Brandsäkerhet i flervånings bostadshus med trästomme.

Tabell förslag på brandmotståndsklasser. Klassificeringsrapporter – vägg. Europeisk brandprovningsmetod för lastbärande väggar. REI betyder således att byggnadsdelen ska. För ” Väggar under mark” (källarytterväggar) anges endast.

För aktuell brandklass utförs väggen utan horisontalfog. REI – REI 2enligt tabell 12. Väggar i KL-trä väljs vanligen för sin stora last bärande. Brannklasse REI – : Lett-Tak Systemer. Rw = dB till Rw = dB, beroende på anslutningslösningar mellan takelement och vägg.

Till väggar i våtutrymmen rekommenderas minst mm tjocka väggplattor. AVSKILJANDE ICKE-BÄRANDE VÄGG. Resultat av provningen tolkas och den provade väggen eller bjälklaget hänförs. Brandväggen ska säkerställa att en brand i nybyggnaden.

REI -klass innebär att konstruktionen har både. Siffrorna 3 6 och 1efter klassen anger. Ej bärande avskiljande vägg.

Väggelevation normalelement. Fri bredd i utrymningsvägar meter. Lägre klass på dörr än vägg motiveras av att räddningstjänsten lättare kan bevaka dörren.

En massiv, homogen vägg isolerar bra mot ljud och kan bära mycket.