Regla upp yttervägg

För den som klarar av att bygga enkla ytterväggar öppnar sig en värld av. Lägg ut syll och hammarband bredvid varandra och mät upp och markera var . När du nu ska bygga en yttervägg är första steget att regla. En ny yttervägg ska både vara stilig och funktionell, den ska hålla värmen inomhus.

När du ska resa din yttervägg måste du vara försiktig.

Det är tungt, så ta gärna hjälp av någon i det här momentet. Hej alla, Jag letar efter en bra guide på hur man bygger en yttervägg med andra ut hur man monterar upp reglarna. Har kollat på två guider . Ytterväggen ingår vanligen i byggnadens stomme. Regla väggar, badrum, yttervägg. Den byggs oftast upp med regelverk såväl när det gäller bärande som icke bärande ytterväggar.

Isolera yttervägg – stomme av träregel.

Följ vår enkla guide för en lyckad isolering ! Instruktion på hur du enkelt isolerar yttervägg invändigt med mineralull. Här visar vi hur du tilläggsisolerar yttervägg inifrån. Du bygger helt enkelt upp en regelvägg och isolerar i två lager, bakom och mellan reglarna. Infästning av reglar i bjälklagskant. Slitsad stålskena för öppningar i ytterväggar.

RY- och RYF- reglar i bärande ytterväggar. Hitta produkter och information för isolering av yttervägg av betong. Kan användas vid byggnadshöjd på upp till meter.

Lätt att anpassa – designfrihet. Hur viktigt är det för ljudet att regla upp nya innerväggar, och ev. Fäst också upp reglar runt fönster och dörrar. I vår fabrik kan vi regla upp för både fönster och dörrar. Dessa kan du antingen köpa av oss eller i din lokala bygghandel.

För att vi ska kunna regla upp för . Lättbyggnadstekniken svarar väl upp mot det.

Bygga yttervägg på betongplatta. Man bygger upp fönsterpartier, vanliga bärande reglar och så vidare. I varje fall upp till vad man kallar optimal isolering som är cirka 2mm mineralull.

Luften på insidan av en välisolerad yttervägg håller nästan samma temperatur som resten av rummet och då slipper man drag. De sätts ju upp utan reglar.