Regla upp golv på betong

För att göra det mysigt för alla mögelsporer och dylikt har föregående ägare installerat. Regla upp 1mpå betong – hur hitta rakt virke? Cellplast för isolering av golv – källargolv, flytgolv eller betonggolv,rh:husgrunder.

I början på 80-talet (troligen) göt en tidigare ägare en betongplatta. VIDEO: Om du ska lägga ett massivt plankgolv på betongunderlag måste du regla upp ett golv på klossar. Här visar golvläggaren hur man gör.

På så sätt fick man ett golv som upplevdes som behagligt. Matta på fuktig betong kan ge hälsoproblem. Svar: Jag avråder bestämt ifrån att gjuta ner reglar i betong. Det här ger ett flytande golv där golvtiljorna kan röra sig individuellt. Golvbeläggning behandlas tas upp i avsnittet ”Ytskikt”.

Om fuktspärr krävs rekommenderas att den läggs mellan reglar och golv. Många isolerar sina golv idag med andra material men användningen av. Att tänka på när du lägger golv.

Om du vill få bort knarrningar i golvet är det viktigt att du söker upp källan till knarrandet innan du börjar läggningen.

Det är framför allt konstruktioner utförda enligt principen betongplatta med. Det är oftast mycket billigare att ventilera det befintliga golvet än att riva upp golvet. Golvet är ett betonggolv , skulle helst isolera mot det också, men hur? Om man reglar upp nya väggar, kan man då använda träregel direkt mot yttervägg.

Det är mycket riskabelt att bygga in källarväggar av betong invändigt. Taket antar jag är golvet våningen över och är inte lika utsatt för fukt. Alternativt så kan du regla up eller lägga någon annan typ av golv ,men tänk då på att få ett fuktskydd . Att sätta upp en innervägg är inte allt för svårt, men som alltid gäller det att planera väl.

Spik eller skruv anpassad efter val av reglar samt material på golv och tak . Hitta produkter och information för isolering av mellanbjälklag av betong. Golvet ser ut som så, hel betongplatta i botten, på den har man lagt vanlig. Den fukt som stiger upp genom golvet ventileras ut genom husets normala ventilation. Sylen, reglar och trä som ligger i anslutning till plattan möglar då. Väggar, tak och golv är i betong så jag skulle behöva nåt bra att fästa.

Många underlag är ojämna på grund av grovgjuten betong och sättningar.