Pvc matta farligt

Var tredje svensk bostad har golv med PVC som kan innehålla ftalater, som kan vara skadliga för hälsan. Foto: Per Magnus Persson . Ett övergripande råd är att undvika PVC -plast. Största mängderna av ftalater finns i produkter för . PVC -plast är ett av de mest miljövidriga byggnadsmaterial som existerar på marknaden idag.

Ta hänsyn till miljön när du köper yogamatta.

Det är främst en sak du ska tänka på: Undvik PVC ! PVC – matta innehåller en stor mängd ftalater i kilo räknat. Plasten PVC har diskuterats i många år och har utan ordentlig grund omtalats som ett farligt ämne av beslutsfattare inom byggbranschen. En värsting, men som är dyr och svår att byta, är PVC -golv. Efter det började branschen frivilligt fasa . Det handlar om plastmattor av PVC vilket finns i procent av de. Han menar att forskningen till syvende och sist handlar om att ta reda på vad som är farligt.

För att testa om din matta är ”farlig” – se faktarutan ovan.

Hittar ingen som är PVC fri? En sjätte viktig plastsort är PVC – polyvinylklorid. Den innehåller en stor andel klor i sin kemiska struktur.

PVC är omdiskuterad eftersom den kan bilda saltsyra . Det blir även en hög koncentration i sotet, vilket gör att det också är farligt att. De material som användes var en pvc – matta samt en träfiberskiva,. PAH-ämnen domineras av lätta ämnen i gasfas.

GOLV INNEHÅLLANDE ASBEST ÄR FARLIGT AVFALL. PVC innehåller klor och kan även innehålla stabilisatorer av tungmetaller. Ett nytt informationsblad från Golvbranschen beskriver ämnet PVC. Många har tyvärr en förlegad bild av PVC som något farligt. Nu för tiden finns det även ftalatfria PVC -golv och de är sannolikt bättre än de.

S och O blir svavelsyra som till skillnad från vatten ÄR farligt ? Uppsamlingstråg och absorberande matta. Om PVC är farligt eller inte finns det olika åsikter om. DEHP, (di(etylhexyl)ftalat), som mjukgörare i PVC -plast.

PVC är inte giftig i sig och används även inom sjukvården inuti kroppen sedan.

De flesta större varumärken skulle aldrig göra en matta i bly .