Passiva massivträhus

Examensarbetet utgick från ett projekt som tog fram en testbyggnad i syfte att utveckla och förbättra passivhus. EBEC Consulting projekterar och bygger massiva trähus. Fritidshus i Massivträ ger en total frihet för kunden att själv utforma sitt hus.

Principen är enkel: Man bygger ett hus med väggar och tak. Det passiva massivträhuset som just nu observeras för att ge mer information om. Just nu testas ett sådant hus . Bakgrund som arkitekt, ska utveckla forskning om passiva massivträhus och vill förena estetik med kommande miljökrav på läger CO -utsläpp. Projektledare: Mats Rönnelid.

Högskolan Dalarna Karacabeyli, E. CLT Handbook: cross-laminated timber. Det inbyggda träet i ett massivträhus har en fuktkvot som ligger långt under den . För att kunna tillgodose den passiva värmen som kommer från. Betongstommar, knuttimmerhus och massivträhus är exempel på.

Cerbof forskningsprojekt tillsammans med ingenjör Henrik Janols. Energieffektiva industribyggnader – Lars . Dagarna innan hade de tittat på bostäder i vagnar, massivträhus ,. VTMätningar av lufttäthet har under ca månader utförts i den testbyggnad som uppförts inom ramen för projektet passiva massivträhus. NESTET, med samma egenskaper . Hon ska utveckla forskning om passiva massivträhus och vill se en utveckling inom byggsektorn där estetiska värden förenas med kommande miljökrav på lägre . Tengboms massivträhus med cederträspån på fasaderna och därefter . EBEC CONSULTING projekterar, säljer och bygger med massivträ i samarbete med ett. Passivt brandskydd innefattar .