Nybyggnadskarta västerås

Det är den som ansvarar för fastighetsrättsliga frågor inom Västerås kommun. Ibland när du ska bygga behöver du skicka med en nybyggnadskarta till din . Nybyggnadskarta , situationsplan eller tomtkarta för bygglov. När du ska söka bygglov behöver du ofta ett kartunderlag. Det visar hur du får bygga på din tomt .

Där hittar du en övergripande beskrivning av parkeringar i Västerås. Situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta. I koordinatberäkningen bestäms var husets hörn placeras på nybyggnadskartan.

I grovutstakningen sätter vi ut husets hörnpunkter fysiskt på marken. Vi levererar din nybyggnadskarta inom dagar och vi kan också hjälpa dig med att. Umeå, Västerås , Göteborg, Malmö, Örebro, Solna, Gävle och Jönköping.

Här nedanför hittar du nybyggnadskartor för Kv Stomnätet på Skäbly i Västerås. Kartorna finns som filer i pdf och dwg format.

Mer information och kostnader för kartan finner du på Västerås stads . Västerås stad har gjort en översiktlig geoteknisk undersökning som syftar till att vara ett stöd vid en. Vid bygglovsansökan ska en nybyggnadskarta bifogas. En nybyggnadskarta är en uppdaterad aktuell kartbild över din fastighet. Anna, Sara, Inga-Lill och Anna på Uppsala och Västerås som vänligt tog. Avgift för förenklad nybyggnadskarta , bef.

Bygglov for ett nytt enbostadshus om 2minom detaljplanerat . VÄSTERÅS REGISTEROMRÅDE. Behöver du en karta med fastighetsgränser, en så kallad tomtkarta? Så här gör du för att hitta den information du behöver. Vid upprättande av nybyggnadskarta görs ingen bedömning av åtgärdens möjlighet. Jag fyller i och skriver ut formuläret och skickar med post till Västerås sta . Har idag fått nybyggnadskartan och funderar över en beteckning: A-FIX.

Här i Västerås var nollpunkten i Västerås höjdsystem drygt meter . En situationsplan (eventuellt nybyggnadskarta vid nybyggnation) ska. Fastighetens areal: Planbestämmelser mVästerås.