Maskindraget glas

I renoverings- och ombyggnadssammanhang samt även nyproduktion i gammal stil önskar man allt oftare maskindraget glas. I valsat, draget och gjutet glas beror defekter och variationer i glasets tjocklek på de underlag eller valsar som glaset har passerat. Gammalt maskindraget glas kallas ofta för kulturglas och varierar mycket i kvalitet , allt från mycket nära floatglaset i utseende till mycket ojämnheter och . Maskindraget glas som har . Kan man få tag i nya gamla vågiga glas ? Lämpligt pris för handblåsta fönster ?

G 3-glas isolerruta, 9. G 3-glas isolerruta, energi, 4. Det är tillräckligt för att det ska mjuka upp glaset och . Vill du ha ett äldre utseende har vi ett maskindraget glas s. Tikana restaureringsglas är ett maskindraget glas med lite oregelbunden ytstruktur för byggnader . De tidiga glasade fönstren silade in ljuset genom oklart glas. Kulturglas med ”liv” i glaset. Inhemskt munblåst glas finns nu åter att få tag i.

En stor del av upplevelsen med ett fönster ligger i glasen. Gammalt glas i de ursprungliga fönstren till vänster i bil de är böljande och. Olika typer av enkelglas används till fönsterglas.

Vanligast är så kallat ”floatglas”, men vi använder även maskindraget ”kulturglas” som har ett något vågigt . Dörrar av laserat eller fernissat trä slog igenom, . Det fanns många olika varianter på samma . Några bågar försågs med nytt maskindraget glas då det befintliga glaset var mycket repigt eller då det satt någon form av skiva i bågen i stället för glas. Häftiga kontraster av glas och betong. Kunden kan välja mellan glaskassetter i 2-glas eller 3-glas AntiFog med varm kant. Södra Ängby Villaförening. Dagens kulturglas är benämning på maskindraget glas.

De flesta av tornets fönster var sönderslagna. Ringströms glasmästeri tillverkade nya blyinfattade rutor av maskindraget glas. Larsson Arkitekter, Ljusslingan 2 . Det är ett nytillverkat glas med vågig ytstruktur.

Ju äldre glas desto svårare att ersätta.