Liggande limträpanel

Limträpanel är ett naturligt val för fasader. En limträpanel monteras precis som vilken annan paneltyp som. Liggande limträpanel , gran. LIMTRÄPANEL LIGGANDE GRUNDMÅL.

Panelens dimension baseras på arkitektoniska skäl.

Fästdon: varmförzinkad . Utförliga måttangivelser samt nedladdningsbara CAD-ritningar på alla dimensioner av liggande limträpanel. Björn och Mattias visar hur du enkelt monterar Martinsons limträpanel. Vi ska bygga en enplansvilla med limträpanel – 2mm täckande bredd liggande.

Blir inte så mycket dyrare eftersom den är snabbare att . Vad heter denna paneltypen som sitter på min fasad? Setra Ytterpanel finns i ett brett sortiment av standardprofiler.

Varugruppsnamn BK0 Träelement övrigt. Den synliga framsidan är finsågad. Ett antal konstruktionslösningar redovisas för stå- ende och liggande panelbräder och limträpanel. I handboken redovisas vanligt förekommande detaljer i . Vår limträpanel ger din fasad hållbarhet i både material och utseende. Variationsmöjligheterna är goda då montering kan ske både liggande och stående . Det finns en profil för stående ytterpanel och en pro- fil för liggande.

En extra bred panel som du monterar stående eller liggande. Husens långsidor har fått liggande limträpanel i samma kulör som taken, vilket ger en känsla av att taken rinner ner på långsidornas fasader. Beställare:Umeå Familjebostäder AB. Arkitekt: TM-Konsult AB. Entreprenör: Vännäsbyggarna.

Bärande ytter- och innerväggar av liggande massivträ tj=1mm. En liggande ytterpanel får huset att . ETT TVÄRSNITT KONSTRUKTION Den liggande fasadpanelen är av typen limträpanel. Extra hög panel på centimeter ger ett stabilt uttryck.

Konstruktionslösningar för stående och liggande panelbräder och limträpanel ingår. Handboken är avsedd för yrkesverksamma som arbetar med att skapa . Den ljusa träfasaden av liggande limträpanel ger det stora huset varm och levande struktur. Mot det ljusa träet kontrasterar fyllningar vid fönster i ett vackert.

Yttervägg med liggande limträpanel 2mm monterat på lekt, 160mm sandwich PIR, samt regelstomme isolering plyfa och gips. Takpanna typ skiffer grafit på .