Lägre klass spår regler

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 6. Inom skydds-, spår -, rapport- och sökhundsgrupperna tävlas i lägre klass (lkl), högre . Här finns information om att tävla samt regler. Välkommen att ladda hem. Man kan tävla i appellklass, lägre klass , högre klass och elitklass. Högreklass Video Lägre Klass Video .

Beskrivning av momenten som ingår i brukslydnadens lägre klass. Storleken på rutan i lägre klass är 30×. I denna artikel kommer jag att skriva om vilka moment som ingår i lägreklass. För deltagande i lägre klass erfordras att hund uppnått. Lägre klass (lkl) och högre klass (hkl), Spår , sök, rapport, patrull.

Spårhunden skall följa ett spår som en person har gått. Klasserna är lägre klass , högre klass och som den svåraste klassen som kräver mest. Det är Svenska Brukshundklubben (SBK) som ansvarar för regler för alla brukshundprov.

UG Bruks i Utskottet för prov. Det finns också skäl att försöka förlänga tävlingssäsongerna i spår. Förslagsvis behålls dagens bestämmelser att tävlande i lägre klass inte får ske förrän hunden . Nytt från förbundsstyrelsen, revidering av regler som kommer att. Ny klass inom lydna startklass, som är obligatoriskt innan start i klass 1. IPO består av spår , lydnad och skyddsarbete.

IPO-FH Innehåller bara spår och är alltid två dagar i rad. Gemensamt för de olika . Bruksprov är en hundsport som finns i fem olika grenar: rapport, skyd spår ,. Tävlingarna ordnas i fyra klasser: appellklass, lägre klass , högre klass och elitklass. Internationella brukshundstävlingar har andra regler och går under namnet . Inom bruksdelen kan man tävla i Spår , Sök eller Rapport, som är.

I appellklass och lägre klass finns även momentet budföring och i högre klass. IPO-FH), en kombination mellan spår och lydnad ( BSL). För dessa hundar finns även en tävlingsformer med internationella regler.