Jape grön fri innehåll

Säkerhetsdatablad Grön – Fri – aktuell version. ETANOL innehållsförteckning. En serie effektiva desinfektions- och rengöringsmedel från Jape. Effektivt för alla ytor utomhus.

TRYCKSPRUTA JAPE FRI-SPRUTAN V CONTROL.

Vid behandling med Grön – Fri dör påväxten omgående. Prick-Fri kan användas på alla färgtyper. DESINFICERING BIOCID GRÖNFRI JAPE. Låt Grön – Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas.

INNEHÅLL – Välj innehåll först! Tar bort, Grön beläggning, Mögel. Beredningsform, Flytande. Koncentration, Koncentrat.

För alla ytor utomhus såsom fasader, tak, marksten m. Mögel-Fri innehåller UV-aktiva ämnen som gör det möjligt att kontrollera de be-. Produkten är eller innehåller ämne som klassats som irriterande. Grön fri innehåller nedbrytningsbara ämnen och är lika ofarligt för oss. Grön – fri vilket innehåller bensaltensid) står det att det inte bör komma regn (större nederbörd) inom h efter att man sprutat . En behandling med Grön – Fri på ditt tak gör att påväxten av alger och lav försvinner effektivt och enkelt.

Status, varumärken, offentliga värden. Fri-Sprutan (l) gör jobbet enkelt. Innehåller inte utfasningsämnen. Tvätta inte med rengöringsmedel som innehåller olja som exempelvis såpa. Jape Grönfri (följ anvisningarna på förpackningen noggrant).

Projekt Grön Kemi, Jan Snaar på Folksam och Stefan Hjort på. Bensalkoniumklorid (ingår i Prick- Fri , JAPE Produkter AB) är en typ av katjon-. Nu är det inte så besvärligt att behandla taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha respekt för produkter som Grönfri då de innehåller.

Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan. På alla typer av ytor, bl.

Mot mögel, ytlig blånad på trä, betong, puts, gips mm inomhus. Men det innehåller inte en oändlig mängd fett, det försvinner med tiden. Jape mannen, om jag inte missförstod honom men deras grön fri. TIPS: Om du använder tvättmedel är det viktigt att det inte innehåller syror eftersom många stenar inte är syrafasta. Your browser does not currently recognize any of the video formats available.

Click here to visit our frequently asked questions about HTMLvideo. För detaljerad innehållsdeklaration se produktblad som tillhandahålles av leverantören.