Isolera husgrund utvändigt

Isolera och dränera källare och husgrund utifrån. Den absolut bästa metoden att tilläggsisolera källaren är att göra det utifrån. Utvändig isolering motverkar . Källarväggar isoleras bäst utvändigt med dränerande skiva. Den bästa konstruktionen är med luftspalt.

Använd en fasadskiva och gör en tjugo mm luftspalt mellan skivan och cellplasten.

Det sistnämnda handlar om att få fukten inomhus att vandra ur väggen, men också om att helt enkelt värma upp husgrunden. Som isolering bidrar därmed . Spårad skiva för dränering och utvändig isolering av källaryttervägg. Används vid övergången mellan grund och vägg. Denna artikel är skriven för dig som ska dränera din husgrund eller. ISODRÄN SKIVAN ersätter makadam och traditionell isolering under källargolvet.

Många som skall åtgärda sin husgrund säger att jag skall ”dränera om” för att . Så sparar du energi och pengar på att tilläggsisolera husgrunden – utan risk att. Och att på egen hand isolera källargolv, golv över platta på mark eller golv över.

Genom att tilläggsisolera utvändigt håller du byggnadskonstruktionen varm. Nu vill vi ha varmare i källaren och vill isolera även sockeln ovan mark. Vi har lättbetongväggar med puts utvändigt. Det känns dock fel att ha en luftspalt mellan isolering och grund , jag har alltid trott att hela vitsen med . Vill du vara säker på att ditt hus byggs på en välisolerad och fuktsäker grund , bör.

Här får du tips om hur isolering av husgrunden kan minska fuktproblem och energiförluster i husgrunden. Lönar det sig att isolera när man dränerar? I samband med omdränering av husgrunden är det ofta ett bra tillfälle att isolera källarväggen.

En källarvägg utsätts för olika fuktangrepp som kan orsaka fuktskador och lukt. Med våra fuktspärrar ger du fukten en väg ut men ingen väg in. Genom att isolera på utsidan sparar man plats på insidan och den massiva. I kanalerna är vattenångans partialtryck på grund av temperaturskillnaderna.

Den hållfasta Finnfoam kan också användas som utvändig gjutform för källarväggen. Nedan beskriver vi olika användningsområden för cellplast: Grund. Använd PAROC stenull som utvändig isolering av källarväggen för såväl. Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av . Efter utvändig isolering av husgrunden skall man ej isolera invändigt.

Ro-Ru Bröderna Bygg och Plattsättning.

Läs fler rekommendationer från våra kunder.