Isolera grund platta

En omsorgsfullt byggd grund ökar förutsättningarna för att ditt nya bygge ska vara problemfritt i. Platta på mark är den vanligaste grundläggningslösningen till byggnader utan källare och få våningsplan. I samband med val av isoleringslös. Det som gör betongplattan så populär är möjligheten till att isolera grunden.

Jag har prelimärt valt entreprenör och platta som grund för huset.

Hitta produkter och information för isolering av platta på mark. Genom att isolera marken utmed sockeln minskas värmeförlusterna genom betongplattan. Vi har nyss köpt ett enplanshus (utan källare) från slutet av 50-talet. Konstruktionen är platta på mark. Putsen har börjat släppa från grunden.

Isolera platta på mark utan att gjuta in cellplasten. Dags att isolera under den blivande bottenplattan. Lägg ut det första lagret .

Tilläggsisolera för att minska värmeförlusterna – men inte grund mot mark. Och att på egen hand isolera källargolv, golv över platta på mark eller golv över . Det finns ju en stenliknande skiva man kan montera på sin grund för att slippa laga sprickor osv, men jag har sett att man ska ha typ 5mm avstånd. Lila platta med vit text och en orange pil: Bli medlem direkt. De horisontella linjerna representerar RH . Läs om konstruktionen platta på mark hos Anticimex. Om ditt hus byggdes före mitten av 80-talet är källargolven troligtvis byggt på detta sätt.

När du bestämt dig för att isolera med Sundolitt så ska du jämföra med andra isolermaterial på. Många lite äldre hus är byggda med s. Vill du vara säker på att ditt hus byggs på en välisolerad och fuktsäker grund , bör. Ett av dem är att välja vilken grund huset ska stå på för att försäkra dig om att.

En platta på mark lösning är en väldigt säker konstruktion ur ett . Leif Tjälldén AB levererar materialpaket för platta på mark med kantelement, cellplast, armering och. En välisolerad grund minskar uppvärmningskostnaderna. Med rätt grund till ditt garage håller byggnaden längre och blir snyggare.

Det är alltid energieffektivt att isolera en grund. Med en isolering på in- eller utsidan (alternativt under en platta ) kryper ingen kyla upp genom huset.

Så här gjuter du din grund. Vinterträdgård med gjuten grund med värmeslingor. Samma sak gäller för tilläggsisolering av grund.

De olika konstruktionerna har olika egenskaper och förmåga att isolera.