Imkanal regler

Du hittar även tidigare standarder under menyn Ladda ner. Vad är det för regler som gäller ? Hur är det egentligen, måste sotaren godkänna en imkanal för fläkten? Regler för placering av renslucka på imkanal ? En fråga om imkanal från köksfläkt.

Imkanal genom yttervägg? En speciell form av ventilation är imkanaler. Rengöring av imkanal inte längre lagkrav. Linköping Sotningsfirmor som. Så jobbar vi med nyheter.

Lagar och regler för våra mediakanaler. Vad gäller för fläkt och imkanal ovanför spisen?

Avståndet mellan spis och fläkt regleras inte av brandskyddsskäl i Boverkets byggregler. Här visar vi dig alla produkter du behöver för att bygga din egen imkanal. Lindesbergs Sotningsdistrikt AB.

Ska du installera en ny imkanal och köksfläkt bör du kontakta och rådgöra med. Information om brandklassning av imkanal , placering av imkanal och allmän. Denna regel gäller alltså inte längre, och istället . Det är skillnad på sotning av eldstäder och rengöring av kökets imkanal.

Trots detta behöver imkanalen göras ren med jämna mellanrum. Det är fastighetsägaren som ansvarar för rengöring av imkanalen. Tänk på att det alltid ska finnas en imkanal i ett matlagningsutrymme för att uppfylla. Se till att regler för VVS-anordningar och tätskikt följs.

I detta fall ska imkanal i rostfritt stål användas – En klass 2- imkanal. En imkanal kan innehålla fett och andra brännbara avlagringar. Här hittar du även typgodkänd färdigisolerad imkanal. När Lagen om Skydd mot olyckor trädde i kraft försvann Kommunens skyldighet att utföra den brandförebyggande rensningen av imkanaler och spisfläktar i . Allmänna regler för byggnader innehåller sådant som gäller alla kapitel, exempelvis regler om material och produkter, projektering, utförande och drift- och .

Det är inte längre lag på att sotaren ska rensa din köksfläkt och imkanal. Men lagen om att det måste göras finns kvar. Nyligen fick Anna Wettergård i Ormsta ett samtal. Han sa ”vi är i ert område nästa vecka och tänkte kolla på spisfläkten”.

Köksfläkt – inkoppling – imkanal.