Hur högt får man arbeta på stege

Arbete på stegar innebär en del risker och kan orsaka svåra olyckor. Den här broschyren innehåller råd för hur du använder stege på ett säkert sätt och ger . Arbete från stege ska om möjligt undvikas och bara användas vid kortvariga enstaka. Hur eller var regleras detta isåfall?

Regler för att arbete på stege är väldigt hård. Det förekommer också att man inte har tillgång till stege utan klättrar på föremål för .

Alla stegar som säljs måste vara typgodkända enligt gällande standard. Det är inte heller lämpligt att göra en trappstege fullt lika hög som en vanlig stege. Vad är maximala höjden som arbete på stege får utföras på? Stege eller bock får endast användas när inga andra alternativ finns. Bock skall ha lika många steg på bägge sidor om man inte har en . Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om stegar och arbetsbockar samt.

Sverige är dagar men genomsnittet för. Vid arbete från stege eller arbetsbock får endast sådana verktyg och red- skap användas.

Man kan normalt utgå från att platstillverkade stegar och arbetsbockar av trä uppfyller. Exempel på hur tillträdet kan ordnas visas i figur 7. Bas-P, Bas-U samt byggherren. Hur drabbar sanktionsavgifterna oss som arbetar med risk för att falla till lägre nivå? Stegutrustning för proffesionellt arbete.

Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Bra arbetsmiljöval är produkter som lever upp till högt. Stegar skall användas på ett sådant sätt att man kan stå stadigt och . Användning av stegar eller arbete på hög.

Arbetsmiljölagen (AML) anger principerna för hur arbetsmiljön ska vara. En stege på utsidan eller inne. Kryss i rutan ”Akut åtgärd” innebär att risken bedöms som relativt hög och att . CHECKLISTA FÖR SÄKRARE ARBETE PÅ ARBETSBOCKAR OCH. Du ska nå mycket högt eller över ett stort område. Hur stegar ska vara utformade och hur de får användas yrkesmässigt regleras av . Hur man fäster sig fast vid ankarpunkter.

Det ursprungliga förslaget om sanktionsavgifter vid takarbete behöver man inte. Personlig fallskyddsutrustning skall även användas vid arbete från stege om.