Godkända fönsterlås

Montera godkända lås på alla fönster som nås från marken (fyra meter från marken) eller där tjuven kan arbeta utan större risk för upptäckt. Godkänd barn- och inbrottskyddande säkerhetsspärr SafeE. En godkänd låsenhet erbjuder även en bortasäker låsning, vilket innebär att det inte är möjligt att. Med godkänd låsenhet menas:. Ett godkänt lås kännetecknas bland annat av att det låses.

Godkända fönsterlås BG7för utåtgående ende fönster.

Låsbar vädringsfunktion. Hos oss på Låsprodukter hittar du godkända fönsterlås och icke godkända fönsterlås i krom, vit och mattkrom. Kan levereras med lika låsning,även i kombination med spanjoletthandtag . Med sitt enkla montage och sin diskreta design lämpar det sig väl för gör-det-självaren och . Det kanske vanligaste begreppet för lås till entrédörrar är godkänd låsenhet. Liksom alla andra lås kommer fönsterlås av olika kvaliteter och med olika grad av säkerhet.

Välj alltid ett lås som är godkänt av försäkringsbolagen, så vet du att . Komplett, godkänt fönsterlås med tryckcylinderfunktion.

Testad och godkänd av SBSC och SSF enligt SS. Har du ett högt försäkringsvärde så kräver ditt försäkringsbolag att du har installerat godkända fönsterlås. Levereras med två nycklar. Fönsterlås ger dig förstås bra skydd oavsett dina. Låset kompletteras med valfri oval standardcylinder oavsett fabrikat.

Låscylinder anpassas lämpligen till befintlig låsning. Testat av SSF, godkänt enligt Svensk . Isolerglas som är monterade från . Behöver byta ut några fönsterlås av typen FAS 2då skräpet a 6-7kr inte. Om du inte har krav på godkända fönsterlås så kan du använda . Har brandventilatorerna godkända inkrypningsskydd behöver de inte vara reglade inifrån.

SB = konsumentförpackning . I de flesta företagarförsäkringar är företagaren själv skyldig att se till att fönster till lokalerna har godkända fönsterlås. Det kan handla om att installera godkända larm eller fönsterlås som är godkända av Stöldskyddsföreningen, men även andra saker som .