Glasa in befintlig altan bygglov

Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad. Glasa in en befintlig uteplats med tak. Jag har en altan som har ett tak som är fäst på min hus. Altan är kvm och tak är kvm.

Hej, Vi har en altan till vårt hus.

Har du en befintlig altan som du vill glasa in krävs det bygglov. Allt för dig som vill glasa in altan och få ett härligt. Om du redan har en befintlig altan så kan du bygga en inglasning ovanpå den. Får du INTE bygglov får du betala sanktionsavgift och dessutom riva bygget.

Om du vill bygga en altan eller uteplats kan du få göra det utan bygglov. Du kan uppföra en altan utan bygglov , där altangolvet inte någonstans ligger. Att glasa in en uteplats med skärmtak räknas exempelvis som en tillbyggna . Bygga till (t ex inglasad altan ).

För större tak krävs bygglov. En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än m från den ursprungliga marken. Behöver man verkligen söka bygglov när man ska måla om villan – eller vill. Du behöver bygglov för att glasa in en balkong inom detaljplanerat område. Höjden på plank, mur eller staket räknas från befintlig marknivå.

På vissa hus kan det vara olämpligt att glasa in befintliga balkonger med hänsyn till. Ett inglasat uterum eller en inglasning av en befintlig altan ses som en . Exempel på kontrollplan för inglasning av befintlig altan eller balkong. Man behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den ändrar . Om du ska glasa in en altan , veranda eller balkong behöver du ett bygglov. I den här guiden beskriver vi hur du går tillväga för att söka bygglov och vi.

Om du måste ansöka om bygglov eller anmäla det du vill göra beror dels på vilken typ av. Om du ska bygga eller glasa in en altan på ett en- eller tvåbostadshus så behöver du antingen anmäla. Bygger du din altan lägre än m behöver du.

Inglasning av befintlig balkong eller uteplats . Det krävs alltid bygglov för att bygga en balkong eller utöka en befintlig balkong.

Willab Garden har samlat all information om regler för uterum bygglov här. LÄS OKSÅ: Tips när du ska inreda din altan. I båda fallen krävs bygglov och bygganmälan. Du vet vad du ska bygga men kräver det bygglov ? Bygglov och anmälan utanför sammanhållen bebyggelse.

I samband med att du ansöker om bygglov , marklov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens behöver din ansökan. När du ska glasa in en befintlig altan. Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov anordna skärmtak över altaner,.

Det behövs oftast inget bygglov för altan eller terrass vid en- och. Fasadritning – skala 1:10 som visar befintlig byggnad samt uterummet.