Fosforfällning enskilt avlopp

En undersökning av enskilda avlopp med fosforfälla i Trollhättans… Läs mer . För enskilda hushåll och mindre grupper av hushåll kan kemisk fällning . Ett fosforfilter, även kallat fosforfälla , är till för att öka reningen av fosfor. Fosforfiltret är ett komplement till en biologisk behandling, t. Avloppsvattnet från huset går till en slamavskiljare. Därifrån leds eller pumpas vattnet till en markbädd som följs av ett fosforfilter med fosforbindande material.

Effektivare fosforfällning i enskilda avlopp. Här nedan hittar du lösningar för enskilt avlopp. Klicka på länkarna för att läsa mer. Du kan också läsa mer om kemisk fällning och fosforfälla.

Behöver du en fosforfälla för enskilt avlopp ? Conclean erbjuder ett stort sortiment. Med så kallad förstärkt infiltration, med fosforfällning. Resultat från tillsyn och provtagning av små avlopp med fosforfälla.

Detta är en delrapport i projektet Enskilda avlopp – fosforfällor som . Fosforfällning för enskilt avlopp med slamavskiljare och markbädd eller infiltration. En fosforfälla består av en brunn samt en filtersäck. Dessa monteras efter din. Allt inom enskilt avlopp och avloppsrening – slamavskiljare (förr trekammarbrunn ),.

Fosforfälla , kompletterar enskilt avlopp så att det klarar hög skyddsklass. Enskilt avlopp för dig som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. För mer information om detta, läs ” Enskilda avlopp – riktlinjer” i menyraden till höger. Det finns främst två varianter för fosforfällning. En markbädd kan ha en fosforfälla som ligger efter bädden.

Fann In-Drän fosforfälla FT 5utan filtermassa, fosforrening som Bag In Bo. Med fosforfällning ökar slammängden i slamavskiljaren. Reningen i en så kallad fosforfälla bygger på att fosfor i avloppsvattnet.

Kommunens miljöavdelning har tillsyn över enskilda avlopp. Ett enskilt avlopp ska bestå av slamavskiljning och någon form av efterbehandling.