Fogbruk utomhus

Fogmassa för användning inom- och utomhus på golv och vägg. Fog används i våt- och torrutrymmen både inom- och utomhus. Vid fogning med mörka kulörer på golv rekommenderar vi Color Rapid 2-20. Universal 1-kan även användas utomhus och ovan träbjälklag.

För väggar och golv, inom- och utomhus.

Fogbredd 3- mm inom- och utomhus. Fogbruk med hög mekanisk resistens. BAUHAUS har fog i många olika färger och volymer. Glöm inte att samma kulör även finns i silikon. Se nedan för färgkartor Färgkarta Knauf Färgkarta Kiil.

Sprickfri härdning, fogarna spricker inte och smular inte. Vatten- och frosttåligt, universalanvändning inom- och utomhus.

Formbar och därför lätt att applicera. Kan användas inom- och utomhus. Knauf våtrumssystem samt utomhus. Cementbaserat, fogbruk för sprickfri fogning av keramiska plattor.

Danfast Flexibel Hårdfog Ogräshämmande fogmaterial som vid tillsättning av vatten härdar och ger en stark fog med elasticitet och god . SCHÖNOX fogbruk för utomhusbruk. Montera keramik utomhus. Keramik utomhus utan plattsläpp eller missfärgade fogar. Kemikalieresistent tufft fogbruk. Ett fogbruk som ger en vattenavvisande, flexibel och mycket motståndskraftig fog.

Fästmassor, fogbruk , spackel. Utomhus montering på väggytor. Produkten kan användas utomhus och är frostbeständig. Användningsområde, Golv. Det är mycket att tänka på när du ska måla väggar utomhus.

Vi erbjuder ett brett utbud.

Går att använda både inomhus och utomhus.