Flockningsmedel fosfor

Fosforreduktion med flockningsmedel. Vår fosforfällningsenhet är en enkel och robust teknik som kräver ett minimum av skötsel. Den är så nära passiv teknik . ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PAX-är en högkoncentrerad järnfri polyaluminumkloridlösning som kan användas för flockning av de flesta . Systemet bedöms klara hög nivå för fosfor. Genom anpassad dosering av flockningsmedel får du din anläggning att teoretiskt uppfylla högsta nivå för .

I Sverige finns det på vissa platser behov av att reducera fosfor i mycket hög grad. Den ena tekniken innebär att man använder sig utav ett flockningsmedel. Kemisk fällning är en metod för att rena fosfor som ofta används i både minireningsverk och kommunala reningsverk men även som komplement till traditionell . I reaktorn tillsätts luft som bryter ner näringsämnen och här tillsätts även flockningsmedlet.

Flockningsmedel är en vätska som drar till sig fosfor i avloppsvattnet . Olika typer av kemi ska doseras olika beroende på reningsverk. Vilken typ av kemi väljs beroende på dricksvattnets egenskaper som. Vi säljer flockningsmedel till Uponor Clean, Wehoputs och Wehomini och slampåsar. Om du har tecknat serviceavtal med oss, tar vi med flockningsmedel och .

Hej Jilles Vad för flockningsmedel använder du? Lyfter debatten då jag fortfarande står med ett krav av kommunen att minska fosfor. Ta bort fosfor med kemisk fällning eller fosforfilter. Minireningsverk och liknande. Produktnamn, Wehoputs fällningsmedel.

Funktion, fällning av fosfor. Men Avloppsvattnet innehåller kväve och fosfor (fr bl a urinet) som bidrar till över. För att få bort små partiklar av lera och smuts i vattnet tillsätter man flockningsmedel i vattnet. Det gör att smutsen klumpar ihop sig.

Våra reningsverk använder minimalt med flockningsmedel för fosfor och genererar mindre mängder slam, vilket innebär färre servicebesök och tömningar för dig . Reduktion av fosfater ( fosfor ) i enskilt avlopp. Vårt fokus är att erbjuda bra och prisvärda lösningar för fosforfällning för enskilt avlopp med slamavskiljare . Optimal dosering av flockningsmedel.