Fasadputs färg

Om man inte bygger husen i trä används oftast någon form av betong vilken man sedan putsar. Tänk på att putsfasaden är känslig mot fukt. Weber har i sin färgpalett standardkulörer vilket gör möjligheterna att variera kulör och struktur nästan oändliga.

Fasadputs och kalkcementfärg för putsfasader. Här hittar du värdefulla tips vid fasadrenovering av putsade fasader med KC- färg.

Färg som är framtagen för att måla puts och betong skyddar det underliggande materialet mot fukt och förstärker slitna och porösa mineralytor före målning. Med Caparol Färg får du ett långvarigt skydd och en färg att lita på! B- och C-bruk är idag vanligast vid putsning. D och E används främst till äldre . Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mineralisk putsfärg av kalk,cement och dolomit, kan fås i en mängd olika kulörer.

Högvärdig in- och utvändig fasadputs för fasader-socklar och andra ytor där man önskar en struktur på underlaget. Finja rekommenderar oorganisk färg vid avfärgning t. På ytan läggs sedan en ytputs och färg. Ibland sätts fasadputsen på ett nät.

Det kallas för revetering. Putsen kan utgöra fasaden på ett trä- eller stenhus. Denna typ av arbete utförs när befintligt fasadputs inte är i . Hos Caparol Färg har vi produkter, tillbehör och kunskap som gör det lätt för dig att . Strukturputs baserad på siliconhartsdispersion med god kulörbeständighet. NP Nilsson har sedan mer än 1år tillbaka i tiden handlat med trävaror och . Vi är ett lokalt förankrat privatägt företag med huvudkontor i Grevie.

OBS Inte lämplig på organisk färg eller elastiska fogar. Vi har produkter och systemlösningar för hela byggprojektet: energieffektiva fasadsystem med ett stort urval av ytbeläggningar, som fasadputs , fasadfärg, tegel, . Vi är det seriösa valet som sätter färg på er tillvaro. Tilläggsisolering och puts av fasader med Serporoc tilläggsisoleringssystem. Ytputs Stänkputs och släta band med KC färg. Fasadens material, färgtyp och kulör är en betydelsefull del av byggnadens arkitektoniska uttryck.

Vi erbjuder fasadputs i Malmö.

När huset kräver fasadputs. Plåttak målas om med oljebaserad färg i kulör lika befintlig. Hus 6 fasad mot söder.