Fackverk stål

Sadelfackverk, nockfackverk, parallellfackverk, primärfackverk från Sveriges ledande tillverkare av stålfackverk. Maku tillverkar fackverksbalkar med fri spännvidd upp till cirka meter. Fackverken tillverkas av valsade stålprofiler i kvalitet S355J2. Fackverk är en benämning på dels den teknik som används i bland annat.

Ett fackverk byggs upp av stänger som i princip är påverkade enbart av. Stänger som alltid kan förutsättas bli dragna kan utföras med tunna rundjärn av stål.

SWL Stålkonstruktioner AB är ledande inom konstruktion och tillverkning av fackverk samt takstolar. Med fackverken som grundelement kan även speciella . Dimensionering av bärverk av stål. En jämförelse mellan Eurokod och BKR. Antagna profiler för fackverk och är stål av L- och.

Då större delen av ett fackverks totalkostnad utgörs av stål – och målningskostnader är valet av. Exempel på horisontell stabilisering. Vi har valt att även tillverka fackverken av riktigt stål vilket visat sig vare ett vinnande koncept under de snörika vintrarna.

Stomresning med fackverk. Våra takstolar i stål , i form av fribärande tvåledsbågar – alternativt med pelare och fackverk – levereras i allt från enbart stomme till färdig stålhall, med eller utan. Nyckelord: Fackverk , stål , FEM-Design, bran hallbyggna tak, . Fackverk används ofta i bärande takkonstruktioner med långa spännvidder. De fysiska dimensionerna begränsas i stort sett av transportmöjligheterna.

Maku Stål AB: Fackverk produkt beskrivning i ByggfaktaDocu, din källa till marknadens byggprodukter och tillverkare. Vi har i dag förmånen att få leverera våra fackverk runt om i Sverige. Vi levererar även olika färdiga stål konstruktioner, där våra olika balkar ingår. Fackverk av stål och aluminium används bl a vid: Överbryggnigar Hängställningar under broar Takkonstruktioner Undertaksställningar.

En stor ekonomisk osäkerhet för limträkonstruktioner är knutpunkterna. Fackverk till rätt pris. Det huvudsakliga syftet . Tranås Byggsvets har mer än 40- årig erfarenhet av att tillverka och montera stålkonstruktioner för byggindustrin.

Hattbalkar i stål fyllda med betong från fabrik för bättre akustiska egenskaper och att. Vierendeel är oftast inte lika effektiv som ett fackverk men har fördelen att .