Detaljplanerat område uppsala

Jan Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg. En detaljplan styr vad och hur man får bygga inom tätbebyggt område. Mar Detaljplaner bestämmer vad man får göra med i ett visst område. Inom detaljplanerat område och inom kommunalt VA-område. Hitta information om kommande områden och stadsutvecklingsprojekt i och runt Uppsala.

No information is available for this page.

Du behöver bygglov för att glasa in en balkong inom detaljplanerat . Vi ska till och bygga i Uppsala kommun och en kollega har byggt här i. Vi bygger båda utanför detaljplanerat område. Vi får göra utstakning . Mar Vedyxa 1:och Knivsbrunna 2:i Uppsala kommun. Bostäder i Uppsala kommun. På Hemnet hittar du alla.

Tomt Nu finns möjlighet att förvärva en tomt, nr i Dalby inom detaljplanerat område.

Uppsala och olika spridningsrisker för att sedan sammanfattar. Vaksala-Eke deponiområde inom en snar framtid för att utreda vilka ämnen som. TROLLHÄTTAN: Drottningtorget UMEÅ: Bussterminalen-Vasaplan Lundabron UPPSALA : Kapellgärdet-BrfBlock BrfHamnen Bäcklösa Kungsträdgårdarna . Upplev natur och kultur, besök ett museum, domkyrkan, slottet eller ett evenemang. I Uppsala finns det mycket att göra.

Tomten ligger i ett detaljplanerat område och detaljplanen finns tillgänglig på vår. Uppsala Funbo-Bodarna Ga:- vägar, Uppsala Gunsta Ga:- vatten-och . Tänk också på det bara är tillåtet att elda inom detaljplanerat område 15–april och 15–oktober. Läs mer hos Mäklarhuset Uppsala. Uppsala Fastighetstjänst har mångårig erfarenhet av takomläggningar.

Att byta takmaterial på din fastighet i detaljplanerat område kan kräva bygglov. Mar Utanför detaljplanerat område behöver du inte anmäla varken rivning eller andra åtgärder som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk . Sep Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område , till exempel om du äger . Aktuell åtgärd gäller ett bygglovspliktigt flerfamiljshus inom detaljplanerat område. Fritidsfastighet med ogenerat och insynsskyddat läge i detaljplanerat område. Vreta är en tätort i Uppsala kommun, ungefär en mil utanför Uppsala centrum.

Missing: detaljplanerat Överförmyndarkansliet flyttar till Uppsala län – Enköpings kommun enkoping. Jul Från och med den juli råder det eldningsförbud i Uppsala län.

Förbudet från länsstyrelsen gäller tills vidare. Eldningsförbudet beror på den . En bostadsfastighet inom detaljplanerat , tätbebyggt område har tillerkänts brukningsrätt för avlopp. Att kommunens avloppsreningsverk inte har erforderlig . Uppsala Vatten och Avfall AB (bolaget) är huvudman för anläggningen. Samfälligheten ligger inom detaljplanerat område , medan övriga fastigheter i området .