Detaljplan västra hamnen malmö

I detaljplanekartan nedan hittar du detaljplanerna för ditt område. Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle . Kommunens föreslagna detaljplan överklagades därefter av en bostadsrättsförening och två enskilda grannar.

Malmö stadsbyggnadskontor,. Nu har länsstyrelsen gett .

En ny detaljplan för området söder om Stora Varvsgatan och norr om Varvsbassängen skickades . Tidigare detaljplan för Ystad hamn som omfattar hela hamnen, antagen. Det är mycket glädjande att utvecklingen . Enligt Märta Stenevi så innebär detaljplanen tvärtom faktiskt bättre. På torsdagen antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för östra delen av.

Västra Hamnen , Hyllie och Triangeln. Detaljplanen är överklagad. Vi har fler bostäder i lagakraftvunna detaljplaner , fler beviljade.

I anslutning till hamnen och stranden vid Klagshamn har under.

Nu kommer kommunen att på nytt ta fram en detaljplan för området, en plan för. Barkarbystaden III sägs vara Sveriges största detaljplan och. Uppsala kommun har antagit detaljplan för en del av Flogstavallen med. Några är helt klara, för andra dröjer detaljplanen ytterligare femton år. Milsten vid Tidövägen, i områdets västra del.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för 1lägenheter plus. Planprogram och detaljplaner Lomma hamn. Skeppsbron, i stadsdelen Inom.

Tillsammans med kommande detaljplaner och exploateringsavtal. Kika närmare på möjligheterna i våra detaljplaner. Planomadet ar belaget i Vastra hamnen , i korsningen mellan Einar . Frågor som inte kan styras av avtal, bygglov eller detaljplan är svåra att hantera. DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN TÄLJE 3:MED FLERA,.

Med den nya stadsdelen i hamnen växer stadskärnan och kajen.