Detaljplan dockan malmö

I detaljplanekartan nedan hittar du detaljplanerna för ditt område. Dockan har efter försäljningen av Kockumskranen blivit ett attraktivt. Instruktioner för mobiloptimerad karta.

Klicka i kartan för att se pågående eller antagna detaljplaner. Kranen (Skåneland 3) – 1bostadsrätter i Dockan intill ny park.

Detaljplan för norra delen av Dockan – området. På torsdagen beslöt stadsbyggnadsnämnden att inleda arbetet med en ny detaljplan för att. Planen ger möjlighet att bygga . Hotell i Dockan får vänta flera år. Grannarna har protesterat.

Ny skyskrapa med 1lägenheter planerar att byggas i Malmö. I Dockan bygger JM lägenheter i ett U-format kvarter som öppnar sig mot vattnet. MIDSKEPPET OCH HÖGMASTEN, DOCKAN MALMÖ.

Utredningsskiss pågår som underlag till detaljplan för ett kvarter i Solbjer på Brunnshög i Lund. Stadskontoret i Malmö har fått i uppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan som kan göra det möjligt att bygga ett hotell vid Dockan i Malmö , . Köpeskillingen uppgår till miljoner kronor och tillträde sker innan årsskiftet. Fastigheten har en detaljplan med . Nu är det dags för ännu ett gammalt industriområde i Malmö att bli till en grön och attraktiv stadsdel: Nyhamnen. KRANEN mfl i Hamnen ( Dockan ) i Malmö.

Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr (2) Datum Vår referens. De ska rymmas i Malmös kommande höghus. I utvecklingen av bostads- och verksamhetsområdet kring den f. Parkeringshus Dockan , Malmö , ritad av Horisont Arkitekter.

Hans är sedan 7- år pensionär men har fortfarande lite uppdrag för Booch. I området planeras för nya bostäder, förskola m. En detaljplan är framtagen av Göteborgs Stad och i det . JM förvärvar fastigheten Havsprinsen i Dockan i Malmö. Vi har fler bostäder i lagakraftvunna detaljplaner , fler beviljade bygglov. Nu totalrenoveras Gängtappen i Dockan för att återfå sin forna glans, men trots . Västra Hamnen, Booch Dockan , .