Checklista ställningskontroll

UNDERLAG, PALLNING, FOTPLATTOR Enl. Underlaget kontrollerat med hänsyn till bärighet. Godkännande inskränker inte uthyranens. Bland punkterna finns bland annat Avstånd till vägg, Avsträvning och Förankring.

Hermansson Byggställningar AB – Webmaster: Lithus Webbyrå Falkenberg. Kopia av protokollet ska även finnas i pärm på arbetsplatsen. Monteringsinstruktion Trapptorn Symmetrisk! Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning?

Direktlänk: Högerklicka och kopiera adressen. Ställningen avvägd vågrät och . Tillträdesskylt med bestämt innehåll för ställningar med arbetsplan över meter. Anbuds form och innehåll . Intyg över godkänd ställning skall finnas . Byggnadsställningar HAKI Byggnadsställningar HAKI Universal är en modulställning som används för alla typer av arbeten, enkla som. Checklista för ställningskontroll.

Enbart godkänd fallskyddsutrustning får användas. Fakta ställning, (36kB). LIBRIS titelinformation:. DatuArbetsplats: CHECKLISTA STÄLLNINGSKONTROLL Arbetsledare: .