Bygglov utanför detaljplanelagt område

Beroende på var du ska bygga – inom eller utanför detaljplanerat område. Inom vissa områden får en sådan bygglovsbefriad tillbyggnad inte byggas. Utanför områden med detaljplan krävs inte bygglov för att göra en liten.

Utanför detaljplanelagt område krävs dock ingen anmälan för en sådan . Bygglov skall sökas, bygganmälan lämnas, byggregler efterlevas. Du får även utföra följande byggnationer utan bygglov eller anmälan : En .

Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad eller att uppföra en. Inget bygglov krävs för komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus om. Ett bygglov (äldre benämning byggnadslov) är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra. Och visst är det ett träsk, men för den som bor utanför detaljplanerat område är inte träsket värre än att en kan gå över det med sina vanliga . Bor du i ett område som saknar detaljplan, och inte räknas som sammanhållen bebyggelse, behöver du till exempel inte bygglov för åtgärderna . Det första du behöver ta reda på är om ditt hus ligger utanför sammanhållen bebyggelse, inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område.

Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov. Du behöver oftast inte göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Du kan behöva ansöka om marklov.

Göra en åtgärd som inte kräver anmälan eller bygglov. Om du bor utanför detaljplanerat område. Observera att marklov kan krävas även utanför detaljplanelagt område , t ex på grund av . Tänk på att även om åtgärden inte kräver bygglov så kan det krävas. Tomten och huset vi vill köpa ligger utanför detaljplanerat område. Att man får bygga en viss procent på sin tiomt om man får bygglov från . Marklov krävs inom detaljplanelagt område om markens höjdläge förändras mer.

Bor du på landsbygden, utanför detaljplanerat område , får du ibland bygga till bostadshuset eller bygga i närheten av huset utan att söka bygglov. På lantbruks- och skogsfastigheter utanför detaljplanelagt område behöver du inte bygglov för att uppföra ekonomibyggnader. Dessa byggnader ska användas. Riva huvudbyggnad utanför detaljplanerat område. Undantag: mindre komplementbyggnader och rivning av byggnader som inte behöver . Vilka handlingar behövs för att ansöka om bygglov ? Inom områden med områdesbestämmelser kan du behöva bygglov för att glasa in en balkong.

Bygglov behöver du söka för att bygg- och miljönämnden ska kunna kontrollera att.