Bygglov inglasad altan

Om du ska bygga en altan , en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet . Om du vill bygga en altan i anslutning till ditt uterum så kan det också kräva bygglov. Du behöver bygglov för en altan om den anses vara en tillbyggnad till den . Willab Garden har samlat all information om regler för uterum bygglov här. Undrar du vad man får göra utan att söka bygglov ?

Vi listar vad som gäller! Behöver man verkligen söka bygglov när man ska måla om villan – eller vill. Det krävs också bygglov om altanen bedöms avsevärt påverka byggnadens utseende.

Inglasad altan kräver normalt bygglov. På ett en- eller tvåbostadshus kan . Han jag köpte huset av hade altanen inglasad men tog bort det när han. Får du INTE bygglov får du betala sanktionsavgift och dessutom riva . Här svarar vi på de vanligaste frågorna om bygglov. Vilka handlingar behövs för att ansöka om bygglov ?

Behövs bygglov för inglasning av altan ? En person på Takläggargränd vid Stadsparken i Sandviken ville ha sin altan inglasad och lämnade in en ansökan om bygglov. Jag har en altan med tak och staket på tre håll. Det blåser ibland bra på våren och jag har därför tänkt sätta upp en plastskiva på minst en vägg. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den.

Det krävs dock bygglov om altanen byggs ovanpå en byggna är inglasad. En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än m ovan mark. Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Ett inglasat uterum eller en inglasning av en befintlig altan ses som en . I grunden är avgiften för ett bygglov baserat på vad du vill bygga och hur stor arbetsinsats som krävs av Plan- och byggenheten. Här hittar du vad du behöver för att söka bygglov.

Ska du bygga ny villa, altan eller uterum? De flesta ny-, om- och och tillbyggnader kräver bygglov , liksom mindre åtgärder. Staket, plank eller mur. Komplementbyggnad eller. Sök bygglov om du ska glasa in din befintliga altan eller balkong.

Med en inglasad altan kan man utnyttja altanen tidigare på våren och även långt in på hösten. Den skyddar även från vind och regn.

Du kan även ta hjälp av våra . Här finns checklistor som visar vad du behöver skicka in tillsammans med en ansökan. Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. För att förenkla förberedelserna har vi tagit fram .