Bygglov altan höjd över mark

Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov , varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Enligt en dom från Mark – och . Attefallshus, friggebo altan och pool – hur vet du om du. Höjden mellan mark och taknock får inte överstiga meter, men.

Ett skärmtak ute i trädgården kräver alltså bygglov även om du inte har något tak över. Jag undrar om det inte är höjden som gör den bygglovspliktig, är det inte 5 .

Hur stor altan kan man bygga? Bygglov fristående trädäck? Oftast aktuellt i de fall då altangolvet når en viss höjd över marken.

Extra viktigt att ha i åtanke om det skapas ett utrymme under en altan som byggs på sluttande mark. En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än m ovan mark. Om du ska bygga en altan med exempelvis trädäck kan du behöva bygglov.

En altan som får en högre höjd än m över mark klassas som en . Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte.

Om altanen är högre än meter över marken behöver den bygglov. Altandäck på plint får du normalt bygga utan bygglov upp till en viss höjd. Du får också ordna ett skärmtak över uteplats, altan , balkong eller entré om . Altan eller veranda, om den inte är högre än meter över befintlig marknivå. Höjden från mark till taknock får vara högst m. För både altan , uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad. Höjden på altangolvet är högst meter ovan befintligt mark , det vill säga, det.

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den ändrar byggnadens. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga meter. Skärmtak får byggas över en- eller tvåbostadshusets uteplatser, altaner, . Det kan även krävas lov för att ändra marknivån. Höjden räknas alltid från marken på den sida där marken är lägst i. Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än meter.

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- . För att kunna bygga krävs normalt att man ansöker om bygglov eller gör en anmälan.