Bygga balkong villa bygglov

Att bygga balkong innebär en fasadändring som kräver bygglov. Idag har vi en uteplats i anslutning till vårt hus som vi tänker bygga ett tak över ( 3xmeter). Ovanför uteplatsen finns idag en fransk balkong.

Regeringen tar i dag beslut om ett förslag att förenkla plan- och bygglagen. För villaägare blir konsekvensen att man i framtiden inte behöver . Du kan även behöva bygglov för att .

Kommunerna ska syssla med annat än att bevilja bygglov för balkonger. Det anser regeringen vars bostadspolitiska program tar sig allt mer . I detaljplanerat område krävs i de flesta fall bygglov för att man ska bygga balkong. Detta beror på att en balkong anses förändra husets fasad. Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till eller göra vissa. Att gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt, liksom att bygga in en balkong.

Tanken är att detta så småningom ska utvecklas och även . Det har på senare år blivit alltmer populärt att bygga balkong. Vill några också glasa in sina balkonger kräver det – utöver bygglov – också att .

Framför allt, när ska du söka bygglov och när slipper du? Boverket föreslår att kravet på bygglov för balkonger ska slopas. Brygga – om du ska bygga en brygga inom strandskyddat område måste . Nya balkonger på befintliga hus behöver bygglov. En balkong är för många en privat oas, men den är samtidigt också en viktig del av.

Om man vill bygga nya balkonger på ett befintligt hus vägs därför både enskilda och . Checklistor för dig som ska söka bygglov. Den som vill bygga ny eller större balkong måste först söka bygglov. Du behöver bygglov för att bygga balkong inom detaljplanerat område. Altaner har andra regler. En nyinflyttad villaägare i Askim upptäckte att den . Många typer av byggprojekt behöver bygglov eller en anmälan, i vissa fall krävs.

Gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt, liksom att glasa in en balkong eller en takkupa. Ska du bygga ny villa , altan eller uterum?