Bärlager 016

Starta mängdberäkning nu:. Krossat blandat grus alt. Slitlager på mindre grusvägar, körytor m. Pris exkl moms Pris inkl moms. Avlutade med 0-för att rikta stenen.

Hur kommer det sig, att vid plattläggning skall man lägga bärlager för. Den grävare som arbetar med gården rekommenderade 0-grus för . Materialens lagertjocklek. Bergkross 0- används vid stensättning och grusgångar. Bärlager CE 0-3 används som vägfyllningsmaterial.

Den här krossprodukten rekommenderas till justering och hårdgöring av gångbanor, garageinfarter, körytor och plattsättning. Grus i Skåne säljer marksten, matjor grus och makadam av bästa kvalitet till dina trädgårds- och tomtarbeten. Kornstorleksfördelningen hos olika bärlager följer regelverk.

Kringfyllnad runt rör och ledningar. Rekommenderas till bärlager i vägar och planer. All eventuell matjord bör grävas bort. Lägg ut och packa tjockt lager bärlager eller makadam. Viktigast i ett renodlat bärlager är att det finns lika mycket material i alla . ITIN FORSTÅRKNINGSLÄGER Ö–90.

GEOTEXTIL , BRUKSKLASS N3. Används som bärlager vid vägbyggnad samt det vanligaste valet för skogsvägar. Ett krossat bergmaterial där eller. Fick tipset med bärlager 0-32mm plus en fjärdedel cement att gjuta golv o tak i. I 0-eller 0-är det ju en del nollfraktion men kanske inte . Obundet slitlager ca 5cm ( 0-). Fyll upp med ett bärlager av stenkross 0–eller 0–mm.

Förstärkningsgrus 0-6 90. Dräneringsgrus Kalkstenskross 0-mm. Växtjor Storsäck c:a 6liter. Kullersten, Storsäck 8kg.

Fyllning för golfgreen, samt infiltrationsanläggningar.