Tilläggsisolera grund utvändigt

Den absolut bästa metoden att tilläggsisolera källaren är att göra det utifrån. Att isolera ytterväggen utifrån är det mest lämpliga på grund av att den gamla. Fördelen med utvändig isolering är att isolerskiktet blir obrutet och därmed ger . Den bästa konstruktionen är med luftspalt. Använd en fasadskiva och gör en tjugo mm luftspalt mellan skivan och cellplasten.

Tilläggsisolera för att minska värmeförlusterna – men inte grund mot mark.

Genom att tilläggsisolera utvändigt håller du byggnadskonstruktionen varm. Isolera sockel ovan mark? Ur energibesparande syfte är det ofta önskvärt att utföra . Spårad skiva för dränering och utvändig isolering av källaryttervägg. Används vid övergången mellan grund och vägg.

Det finns alltså all anledning som husägare att isolera mot fukt. Kontakta oss om du har fuktproblem i källarväggar eller problem med dränering vid husgrund. Isodrän tillverkar och marknadsför ISODRÄN-skivan.

Vi hoppas att ”Att tilläggsisolera hus” hjälper dig att isolera ditt hus rätt, med. När arbetet ändå görs, är det en minst lika god idé att fuktsäkra huset och låta isolera grunden från utsidan. Insatsen kostar inte många extra slantar, men ger . Passa på att tilläggsisolera sockeln samtidigt. Att tilläggsisolera platta på mark, krypgrund eller källare är förknippat med en del risker.

Utvändig tilläggsisolering med träregler. Genom att isolera utvändigt sparar man inte bara energi utan klimatet i . Samma sak gäller för tilläggsisolering av grund. Vi har fuktskyddet för din källare. En källarvägg utsätts för fuktangrepp av byggfukt, regn och smältvatten. Angrepp som kan ge upphov till fuktskador som i sin tur . I kanalerna är vattenångans partialtryck på grund av temperaturskillnaderna.

Den hållfasta Finnfoam kan också användas som utvändig gjutform för källarväggen. Cellplast är ett bra val vid tilläggsisolering av krypgrunder.