Slänga grovsopor göteborg

Det mesta av ditt avfall ska du inte slänga i de vanliga soporna. Det ska sorteras och lämnas till återvinning. I Göteborg finns ett väl utbyggt nät med . På återvinningscentralerna kan du lämna nästan alla typer av grovavfall, men också förpackningar, farligt avfall och elektronik.

På hösten kan du även lämna . Det är bara privatpersoner som får slänga avfall avgiftsfritt, något.

Göteborg Sex gratisbesök på kommunens återvinningscentraler varje år. Grovsopshämtning i Göteborg ? Vi hämtar och återvinner dina grovsopor och grovavfall i Stockholm, Göteborg , Malmö m. Centrala Hisingen – En levande stadsdel mitt i Göteborg. Vi måste åka runt varje vecka och samlar in grovsopor som vi sedan ställer in i ett separat.

Renovas återvinningscentraler finns på fem platser runt om i Göteborg. Tänk på att inte slänga porslin, glödlampor eller keramik med ofärgat glas! Renova hämtar soporna från hushållen i flera stadsdelar i Göteborg på uppdrag av Förvaltningen Kretslopp och vatten.

Vi sköter slamsugning av enskilda . Slänga möbler Göteborg då hjälper flyttfirmor er att slänga saker på. Stockholm, Uppsala, Västerås, Mälardalen, Linköping, Norrköping och Göteborg. Det är endast tillåtet att slänga hushållsavfall i sopkärlen utanför husen.

Det är absolut förbjudet att lämna grovsopor i korridorer och trapphus! I stället för att slänga dem i restavfallet kan du i så fall lämna in dem på Kretsloppsparken. Lättare att slänga rätt och återanvända. På Göteborgs Stads webbsida finns allt du behöver veta om hur du sorterar, var återvinningsplatser finns, var du kan slänga farligt avfall och mycket annat. I vårt miljörum på Linnégatan kan du slänga sedvanligt matavfall, hushållsavfall,.

Föreningen erbjuder möjlighet att slänga grovsopor och farligt avfall (möbler, däck, vitvaror, målarfärg etc) gånger per år, i samband med vår- och . Utöver städtjänster arbetar Sapastäd AB även med bortforsling av skräp, möbler med mera. Till ett lågt pris hjälper vi dig med att samla ihop allt sådant som ni . Vi tar hand om ditt skräp och grovsopor för privatperson, företag och bostadsrättsföreningar. Vi hjälper er med dödsbo i Stockholm, Göteborg , Malmö.

Sådant avfall ska man slänga i stadens återvinningscentraler.