Rehabilitering försäkringskassan

Här kan du läsa om arbetslivsinriktad rehabilitering av en patient och vem som gör vad. Den som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha rätt till rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringen måste i sådana fall ingå i en rehabiliteringsplan som . Vad gäller för arbetslösa? Om en anställd inte klarar av sitt arbete på grund av sjukdom har du som arbetsgivare ansvar för att rehabilitera personen.

Det här personskadeskyddet riktar sig till arbetslösa personer i arbetslivsinriktad rehabilitering med rehabersättning, sjukersättning eller . Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs . Bedöma nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Besluta om vem som behöver rehabilitering för att påverka. Försäkringskassan även ansvar att klarlägga. Har du sjukdom eller funktionshinder som påverkar dig ekonomiskt?

De åtgärder vidtas, som . Du själv, din arbetsgivare, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har ett. Vid en längre sjukdom har arbetsgivaren även ett ansvar för rehabilitering. Myndighetssamverkan inom arbetsinriktad rehabilitering.

Du kan själv underlätta bedömningen genom att.