Protokoll byggmöte

Strömbackaskolan hus 09. Närvarande på Byggmöte 3. Ladda ner kostnadsfri mall för mötesprotokoll i PDF-format. Ta även del av våra smarta tips för att effektivisera dina möten i företaget eller föreningen.

Ett byggmöte är ett regelbundet återkommande möte under. Det är beställaren som för protokoll , vilket sedan ska justeras av entreprenören.

Planerings- och underentreprenörsmöten (UE). Inköps- och ekonomimöten. Plats: Sten Sturegatan 6. Har protokoll från miljörond redovisats skriftligt för beställaren? Kallas endast på detta sätt. Om så erfordras hålls ett . Regelbundet möte under byggnadstiden för beslut.

Vid mötet skall ett protokoll föras av beställaren och justeras av entreprenören.

Förfrågningsunderlag, handlingar, PM och revideringar. Föregående protokoll (byggherre ansvarar för protokoll ). Viktigt med fasta rutiner kring byggmöten och att de. Yrkesakademin Arbetsmarknadsutbildning, Stockholm. Installationssamordning v. BYGGHANDLINGAR9 adress, ort. Fukt på fasader från tinad snö och is.

Frostsprängd puts i ytterhörn. Vattenläckage från felaktigt . Till mötets justerare valdes mötesordförande samt Margareta Larsson Fagergren. Genomgång av föregående mötesprotokoll. Fasadarbeten, fönsterbyte, takarbeten mm. Protokoll Byggmöte LiT och SLL.

Projekt: Brf Maskinkajen. PROTOKOLL FRÅN BYGGMÖTE 1.