Lyfta hus på plintar

Har en rejäl vinterisolerad sommarstuga på kvm med en plintgrund. Lyfta äldre timmer hus och sedan gjuta platta under? Lutande fritidshus på betongplintar. Sen kan du justera nivåskillnaden mellan ovankant plint och hus med en pågjutning.

Gjuta nya plintar alternativt lyfta huset och palla upp? Vi har nyligen köpt ett hus där man byggt på huset i två etapper därav är huvudhuset .

I Luleå har vi lyft ett fritidshus på x meter och ton så att kunden kunde gjuta nya plintar. Vi har varit väldigt nöjda med detta under alla år. Kan jag lyfta huset med domkrafter ? Hur ska jag tänka vid placering av domkrafterna? Huset står på lekablock är det bättre att gjuta plintar ? Det blir inga plintar när Burträsk camping får nya stugor.

Vi tänkte att det inte var möjligt, att bara ställa ett hus på en markskiva. Vi kan hjälpa dig att med millimeterprecision lyfta ditt sjunkna hus till rätt höjd samt .

Torpargrund är en enkel stenläggning som ett timmerhus byggdes på. Sällan byggdes hus i en sänka där det finns risk för att vatten samlas. För att utjämna detta är det enkelt med domkraft att lyfta huset och lägga under där det behövs. Valet var lätt – det blev en sockel på plintar.

På ställen gjuter du (eller gräver ner) betong- plintar som sedan . Så det var bara att hala fram ett par domkrafter och lyfta hela huset försiktigt. Det finns dem som har höjt hus på torpargrund eller pelare med . Intresset för att flytta på hus är stort och åkerierna får ofta. Om konstruktionen inte klarar detta, får man lyfta huset med hjälp av domkrafter. Vi arbetar med grundstabilisering och åtgärder av sättningsskador på allt från kommersiella lokaler och industrifastigheter till hyreshus och villor. Här beskrivs grundläggning på plintar som är en lämplig grund läggningsmetod.

Här sänks plinten ner på sin plats av två montörer från finja betong. Lossning av långtradare Den blå traktorn orkade inte lyfta paketen. Vi fick hyra in lastmaskin. NYCKELFÄRDIGA ATTEFALLSHUS – SMÅ HUS MED STORA MÖJLIGHETER. I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller.

Exempel på utformning av grundkonstruktion med bjälklag på plintar.