Isolera uterum på plintar

Jag håller på att bygga ett uterum. Det är placerat längs två av husväggarna (L-format hus) och står på plintrader och en bärlina mot. Isolera uterum underifrån? Hur isolera träbjälklag till uterum? Svar hur du ska tänka när du ska isolera ett träbjälklag för uterum.

Att bygga ett uterum på en betongplatta skiljer sig inte jättemycket.

Ett bra val för vinterträdgård är att gjuta grund i uterum som ska stå direkt på. Det är plintar som altanen står på , och det är enkla fönster med ett glas. Själva anledningen till att jag vill isolera altanen är för att det under . Inglasat uterum drömmer många om – det förlänger sommaren och gör vintern lättare att uthärda.

Men att göra drömmen till verklighet kräver . I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller. Exempel på utformning av grundkonstruktion med bjälklag på plintar. Vårt uterumsgolv står på plintar med ca:50cm kryputrymme under.

Vi vill isolera golvet för att kunna utnyttja rummet så mycket som möjligt året. Valet av grund till uterum hänger ihop med hur pass väl du vill isolera hela. Ett alternativ är ju också att bygga ett helt fristående uterum , på en annan plats i trädgården. Till ett enkelt sommarrum kan det räcka med bjälklag på plintar. När vi gjorde vårt uterum byggde vi på befintlig altan,den står på plintar.

Vi isolerade underifrån la isolering mellan reglarna och täckte med . Niklas Santesson, marknadschef på uterumstillverkaren Santex. Planering av att bygga uterum kräver mycket arbete. Och för att får det på bästa sätt finns här rå tips och en stegsguide för uterumsbygget.

All matjord och gammalt grus schaktas bort till ca: 3mm under färdigt golv. Plintar sättes på plats och en filtduk rullas ut. När golvramen lagts ut och noggrant . När bygglov getts isolera bjälklaget och skruva tillbaks trallen. Golvet kommer bestå av trall på reglar, bärlinor och plintar.

För att få ett hållbart uterum är det bäst att göra rätt, redan från grunden. Det finns två viktiga anledningar att isolera golvbjälklaget, för att spara energi och för att få varma golv. Det gör du lättast genom att gräva djupt och isolera.

Experterna säger också att vatten- och dräneringsrör ska ner på frostfritt djup för att de inte ska sprängas . Här beskrivs grundläggning på plintar som är en lämplig grund.