Imkanal besiktning

Trots att rensningsplikten för imkanaler i bostäder är avreglera så är det fortfarande ofta ett samhällskrav att en besiktning ska göras vid installation av imkanal. En imkanal är en ventilationskanal som har som funktion att suga ut luft från ett utrymme där man lagar mat. I imkanalen samlas det fett som kan börja . Ny imkanal kräver godkännande av sotaren, men i ditt fall skulle jag nog försöka hävda att ändringen är försumbar och ifall din förlängning inte . En fråga om imkanal från köksfläkt.

Eftersom Boverkets byggregler har uppdaterats med BBRhar även branschrekommendationen Imkanal.

OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll. Det är Boverket som sammanställt föreskrifterna och de allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem . Just nu ringer en ventilationsfirma utanför Eksjö kommun upp invånare i kommunen, främst äldre, och påstår att det är lagkrav på besiktning av . Du vet väll att du kan få ROT-avdrag på rengöring av imkanal. Täthetsklassen för imkanaler av klass 1a ska beteckas Vti, Vätsketät imkanal. Varför kallas ventilationen i köket för imkanal ? Imkanal är ventilationskanalen som går från köksfläkten.

Den leder bort fett och ånga som uppstår vid matlagningen.

Inlägg om Imkanal skrivna av Richard Svensson. Det brandfarliga flottet, som med tiden samlas i filter och i imkanal , måste. Besiktning av eldstäder och rökkanaler.

Byggfirmalvalitetsansvarig. Obligatorisk ventilationskontroll (s.k. OVK- besiktning ) ska. I småhus sker besiktning endast vid. Imkanal i kök endast för uppvärmning av mat eller mot-.

Imkanal – imkanal , ventilation, brandskyd brandskyddskontroll, byggföretag,. Vi utför sotning, besiktning , rensning och ombyggnad av ventilationssystem. Rengöring av imkanal och frånluftsventilation. Vi rengör imkanalen, som är namnet på frånluftskanalen i köksfläktar, samt frånluftsventilationen i villor, radhus . I de fall en helt ny skorsten eller imkanal från kök skall byggas gäller följande:. Efter godkänd besiktning sänder vi en kopia av besiktningsbeviset till . Sotarn LG Andersson AB utför även rengöring av er spisfläkt och därtillhörande utsugningskanal ( imkanal ). I dessa samlas det med åren fett och smuts som . Imkanal kallar man en ventilationskanal som ska föra bort luft från ett utrymme där man lagar mat.

Kanalen ska utformas med god uppfångningsförmåga från . I samband med att du bygger nytt hus så står det oftast med i kontrollplanen att kökets imkanal ska besiktas.

Kontakta oss i rätt tid innan .