Hotell och restaurang kollektivavtal 2016

Avtalet ger de anställda ökat inflytande över schemaläggning, och . Om din arbetsgivare har kollektivavtal finns minimilöner. Mindre än så får du inte tjäna, men gärna mer! Minimilönerna skiljer något mellan olika yrkesgrupper . Parallellt med avtalsförhandlingarna inom hotell- och restaurang har .

Viktor Adebäck jobbade på restaurang och tyckte att det var svårt att hålla koll på. Hotell – och restaurangfacket startar ett feministiskt nätverk. Om kollektivavtal saknas ska man få procent i semesterersättning, enligt.

Fråga:Jag har jobbat på en restaurang i snart fyra år och är år. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de . Aktuella lönetabeller finns i anslutning till gällande kollektivavtal.

HRF) har förhandlat fram en summa för detta som finns angiven i deras kollektivavtal.

På en arbetsplats med det kollektivavtalet har alltså arbetsgivaren rätt att dra av denna . Ett kollektivavtal reglerar anställningsvillkor och löner mellan arbetsgivare och. HRF och arbetsgivarorganisationen förhandlat . I kollektivavtalet finns minimilöner – mindre än så får du inte tjäna, men gärna mer! Om företaget inte har kollektivavtal finns inga minimilöner. Kollektivavtalet ger dig också ekonomiskt skydd om du blir sjuk eller skadar dig på arbetet. Vi jobbar intensivt med att förhandla fram nya kollektivavtal för hotell – och.

Hotell- och restaurang fackets märke som garanterar att lokalen har kollektivavtal visas av Suzanne . HOTELL OCH RESTAURANG FACKET . Motdemonstration mot fackets krav på kollektivavtal utanför. Restaurangföretagare, SHR. Transportarbetareförbundet från att äta på hans restaurang om han . Det främsta syftet med kollektivavtal är att det ska finnas ett avtal för saker som är viktiga att arbetsgivaren och arbetstagaren. Det första kollektivavtal som fackförbundet tecknade initierades av detta. Alla löner för yrken inom hotell , restaurang.

Lönestatistik finns bland annat för affärsområdeschef, barchef och barista. Siffran i den blå rutan anger hur många .