Göteborgs stad sophämtning

Ju mer du som småhusägare sorterar ditt avfall desto billigare blir det för dig och desto bättre blir det för miljön. Du som äger eller förvaltar . Vi hämtar avfallet varannan. Stora sopguiden – samlad.

Göteborgs Stad goteborg. När helgdagar infaller .

Ju mer du sorterar ut och tar hand om själv, desto billigare blir det för dig och desto bättre för miljön. Du kan välja mellan tre olika alternativ för. Om vi har missat att tömma ditt kärl bör du anmäla detta snarast till Kretslopp och vattens kundservice.

Då kan vi se till att dina sopor blir tömda så snart som . Här väljer du vilket avfallsabonnemang du vilI ha. I vår kommun använder vi plastkärl för att samla in ditt hushållsavfall. Hushållsavfallet från villor hämtas varannan vecka. Du ska se till att avfallet .

Sophämtning – återvinning, sophämtning , avfall, adoption, alkoholservering, asylboende, avlopp, avstyckning, ba barnombudsman – företag, adresser, . Kretsloppskontoret köper tjänsten med sophämtning av olika företag. Dessutom tycker han att staden har ett intresse av att Renova inte. Förutom sophämtning driver Renova också behandlingsanläggningar som . På Mölndals stads återvinningscentraler lämnar du grovavfall, som till exempel trädgårdsavfall, metallskrot,. Vet du inte vilken dag du har sophämtning ? Undersökningen genomfördes.

Renhållning och sophämtning lägre. Vatten och avlopp högre. Man kommer att arbeta med inspektion.

Entreprenören ska därefter åtgärda den . Tecknade avtal om sophämtning trots överprövning. Har du sophämtning vid fritidshus visas rätt veckodag men tyvärr felaktigt datum för nästa sophämtningsdag. Vi gör allt vi kan för att lösa problemet och ber om .