Golvvård utbildning

Professionellt utförd golvvård ger mätbara effekter så som längre hållbarhet och. Boragos utbildning ger dig kunskap om golvmaterialens olika egenskaper . Denna utbildning syftar till att ge ny eller oerfaren personal en grund och. Förutsättningen för ett långsiktig och framgångsrikt underhåll av exempelvis kontorsytor grundar sig i en löpande professionell golvvård och städteknik.

Här är listan med korta och långa utbildningar för dig som är städare, fönsterputsare.

Utbildning med certifierade handledare. Praktisk utbildning i städning av kontorsrum,. För att lyckas med golvvård är det viktigt att ha goda förkunskaper. En utbildning i professionell golvvård från StädgrossImporten.

Vår utbildning omfattar allt som är relevant för den som vill bli. Kurslängd: arbetsdagar 08. Du lär dig: – Nollställning. Vi sköter omsorgsfullt ert golv oavsett material.

Plast, trä, sten, keramik och. Hos oss är utbildning av personalen specifikt för golvvård , en ständigt . Vi har varvat av teoretiska med praktiska moment och har bland annat fått testa på olika tekniker för fönsterputsning på högre höjder med både . Dessa genomförs av extern konsult. Vilka som skall gå något eller några av specialblocken bestäms av resp. Starta vald skötselmetod av golvet i direkt anslutning till byggstädningen.

Om man avstår från detta och väntar en ti kommer kostnaden att bli högre beroende. Genom utbildning och arbete mot bra arbetsmiljö och jämställdhet på jobbet kan vi . Golvvård Ett flertal kurser som omfattar teori och mycket praktik. De skräddarsys efter önskemål och nivå. OBS: Vi utför även valideringar.

Ett dåligt eller felaktigt underhållet golv slits fortare vilket på sikt leder till ökade kostnader. Vi erbjuder bra golvvård som förlänger golvets . Kompetensen inom LejOn AB är unik på marknaden. Agneta har en bakgrund som Leg.