Glasull brand

Då uppstår ibland frågan i valet av isolering: glasull eller stenull? Mineralull är den gemensamma beteckningen för glasull och stenull. Glasull har låg vikt, är spä. Detta ger materialet extra hög förmåga att motstå brand.

En konstruktions förmåga att motstå brand är en kombination av. ISOVERs mineralull ( glasull , ULTIMATE och stenull) hamnar alla i den bästa .

När du väljer mellan stenull och glasull blir inte valet svårt, glasull tillverkas av glas och gla flaskor som man smälter och får tunna långa trådar . Isover U Protected Wired Mat 2. Brand – och värmeisolering Produkten består . Förutom brandsäkerheten i stenull, är någon av dem . Fördelar: Materialet är enligt tester mycket tåligt mot fukt, mögel och brand. Regelverk isolerat med glasull efter. Efter min är det hål i konstruktionen som är isolerad med glasull , . ISOVER glasull är en vara, se nedan för innehåll.

Deklarationen avser standard- produkter av glasull i huvudsak avsedda för värme-, brand – och ljud- isolering.

InsulSafe är ren glasull och behöver inga kemiska tillsatser för att förhindra brand och mögel. Kontakta oss idag för att få veta mer om isolering med glasull ! Värme-, brand – och ljudisolering. Namnet på produkten och företaget. Specialprogrammet ar ett samarbete mellan Brandforsk, BFR, STU och. Eftersom materialet till ca består av returglas som omvandlats till glasull har det god motståndskraft mot brand.

Det kan användas i direkt anslutning till . Kan trä verkligen isolera mot brand ? Stenull står emot brand bättre än glasull. Men kan det isolera mot brand ? Se hur det gick när vi,. Till ett jobb kan du använda stenull, till ett annat glasull. EI 6 Exempel av avskiljande väggar, GtF, 1 -, -, 7 63.

En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet. Isolering av ventilationskanaler. EcoBatt är en ej brännbar oorganisk glasull , som definieras som mineralull i EN ISO.